Post Tagged with: "стратегически план"

Постановление 142 отвори врати за участието на повече земеделски организации в изработване на стратегическия план

Постановление 142 отвори врати за участието на повече земеделски организации в изработване на стратегическия план

Правителството прие изменение на Постановление № 142 на Министерския съвет от 2019 г. за разработване на стратегическите и програмните документи на България за управление на средствата от фондовете на Европейския съюз за програмния период 2021 – 2027 г. Необходимостта от приемане на нормативния акт се обуславя от осигуряване на широко участие на заинтересованите страни в процеса по програмиране на средствата […]

Read more ›
Браншови организации ще могат да участват в разработката на Стратегическия план към … Коледа

Браншови организации ще могат да участват в разработката на Стратегическия план към … Коледа

Проектът за промени в Постановление 142 налага процедура от 39 работни дни за официалното вписване на браншовици в тематичната работна група Проект на изменение и допълнение на Постановление 142/2019 г., публикуван на страницата на МЗХГ, отваря възможност за участието на по-широк кръг браншови организации в тематичната група за разработване на Стратегическия план – генералният документ за развитието на селското стопанство […]

Read more ›
България ще настоява пред Съвета по земеделие за включване на преходната помощ в Стратегическия план

България ще настоява пред Съвета по земеделие за включване на преходната помощ в Стратегическия план

На 21 септември в Брюксел министрите на земеделието в ЕС ще продължат с обсъждането на Пакета за реформата на ОСП след 2020 г. По време на дискусията ще бъде обсъдена зелената архитектура, Новият модел на прилагане на политиката и системата на директни плащания. Правителството одобри на днешното си заседание позицията България да настоява за постигане на по-амбициозен компромис по въпросите […]

Read more ›
Започна обсъждането на Стратегическия план

Започна обсъждането на Стратегическия план

Първите разработени проекти на мерки за Новата ОСП ще бъдат насочени към биологичното производство, необлаготелстваните райони, стартовата помощ за развитие в земеделието, както и към неземеделските дейности и диверсификацията. Това каза заместник-министърът на земеделието, храните и горите Вергиния Кръстева по време заседание на Тематичната работна група (ТРГ) за разработване на Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони за […]

Read more ›
Защо Съюзът на артистите не участва в изготвянето на Стратегическия план за земеделие 2021-2027 г.?

Защо Съюзът на артистите не участва в изготвянето на Стратегическия план за земеделие 2021-2027 г.?

Заради занемареното създаване на Земеделска камара най-важният документ ще се обсъжда от стотици извън практиката Съзнателно занемареното от няколко министри и от десетки години създаване на Земеделска камара доведе до проект на Постановление за разработване на Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2021 – 2027 г., в което участващите земеделските организации се губят сред множеството […]

Read more ›