Post Tagged with: "стратегия"

Стратегия за адаптация към климата съветва земеделците да заложат на нови култури и технологии

Стратегия за адаптация към климата съветва земеделците да заложат на нови култури и технологии

Трябва да се разработят нови финансови компенсаторни механизми Национална стратегия за адаптация към изменението на климата, разработвана от екоминистерството, ще бъде готова през септември. Координационният съвет по изменение на климата към МОСВ, който пише стратегията и е готов с работния й вариант, предлага действия в най-уязвимите сектори –  селско стопанство, туризъм, транспорт, човешко здраве, биоразнообразие и екосистемни услуги, гори, воден сектор и […]

Read more ›
Изработват стратегия за овцевъдството и козевъдството в София

Изработват стратегия за овцевъдството и козевъдството в София

Днес в 9:30 часа в Дома на Европа в столицата (ул. Г. С. Раковски“ 124) започна форумът “Визия за овцевъдството и козевъдството в България 2018-2027“ . Срещата е организирана по инициатива на евродепутата Момчил Неков и Националната овцевъдна и козевъдна асоциация. Целта на срещата е да обсъдят проблемите в сектора, да се очертае визия за развитието му, както и да се […]

Read more ›
Стратегията за хидромелиорации се цели в 4.5 млн. дка поливни площи и 30% по-високи добиви към 2030 г.

Стратегията за хидромелиорации се цели в 4.5 млн. дка поливни площи и 30% по-високи добиви към 2030 г.

До 2018 г. „Напоителни системи“ ще се трансформират в регионални публични предприятия, които до 2020 г. заедно със сдруженията за напояване ще поемат управлението на инфраструктурата До 203о г. поливните площи в страната да са 4.5 млн. декара, а добивите от земеделски култури да се увеличат с 30%. Това е една от генералните цели, заложени в Общата стратегия за управление […]

Read more ›
Правителството одобри стратегията за хидромелиорации на Световната банка

Правителството одобри стратегията за хидромелиорации на Световната банка

Правителството одобри Обща стратегия за управление и развитие на хидромелиорациите и защита от вредното въздействие на водите. Документът е подготвен от Министерството на земеделието и храните и се базира на стратегията, подготвена от Световната банка. Той бе публикуван на електронната страница на земеделското министерство в средата на април тази година. Приемането на стратегията е важна стъпка за включване на възможността за […]

Read more ›
Водната стратегия публикувана. Предлага 7 стъпки, 12 търговци на едро и множество сдружения

Водната стратегия публикувана. Предлага 7 стъпки, 12 търговци на едро и множество сдружения

Подмярка 4.3 с недостатъчния бюджет от 100 млн. евро ще финансира сдруженията за напояване за извършване на ремонти и модернизация на поливната инфраструктура Стратегията за управление и развитието на хидромелиорациите и защита от вредното въздействие на водите, разработена от Световната банка, най-после е публикувана на страницата на земеделското министерство с мотивирано предложение да бъде одобрена от правителството. В обем от 107 страници […]

Read more ›