Post Tagged with: "схема"

6 млн. лв. е бюджетът за зимни пръскания за 2021 г.

6 млн. лв. е бюджетът за зимни пръскания за 2021 г.

Управителният съвет на ДФ „Земеделие“ утвърди годишен финансов ресурс за 2021 г. в размер на 6 000 000 лв. по схемата за държавна помощ “Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по Националната програма за контрол на вредителите по трайните насаждения през зимния период”, известна като схема за зимните пръскания. Помощта се предоставя на два […]

Read more ›
Ежегодно ще се кандидатства за участие в схемата за дребните стопани през 2023-2027 г.

Ежегодно ще се кандидатства за участие в схемата за дребните стопани през 2023-2027 г.

Стандартите за добро земеделско и екологично състояние през 2023-2027 г., които ще са базови за получаване на субсидии, ще са аналогични на зелените плащания Министерство на земеделието, храните и горите предлага ежегодно кандидатстване по схемата „Плащане за дребни земеделски стопани“ в обхвата на  новата Обща селскостопанска политика 2021-2027 г. Промяната ще позволи повече гъвкавост в прилагането на схемата и включване […]

Read more ›
88% от бюджета за акциза бе преведен на 11 502 фермери

88% от бюджета за акциза бе преведен на 11 502 фермери

ДФ „Земеделие“ преведе първи транш в размер на близо 72,4 млн. лв. (72 339 175 лв.) на 11 504 земеделски стопани по схемата „Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство“. Изплатените средства представляват 87,78% от одобрения размер на държавната помощ за всички кандидати. Останалата част ще бъде изплатена на всички  11 […]

Read more ›
Белгийски производители на картофи и цветя ще получат 35 млн. евро субсидии заради Ковид-19

Белгийски производители на картофи и цветя ще получат 35 млн. евро субсидии заради Ковид-19

Европейската комисия (ЕК) одобри белгийска схема на стойност 35 милиона евро за подпомагане на компании, работещи в секторите за първично производство на картофи и цветарство във фламандския регион, които са засегнати от КОВИД-19. Схемата беше одобрена във временната рамка за държавните помощи. Обществената подкрепа ще бъде под формата на директни субсидии. От общия бюджет от 35 милиона евро, 10 милиона евро са заделени за подпомагане […]

Read more ›
Групи и организации на производители на череши ще участват в схема, която изтича на 15 юни

Групи и организации на производители на череши ще участват в схема, която изтича на 15 юни

Управителният съвет на ДФ „Земеделие” разшири обхвата на схемата de minimis, одобрена на 12 май като стимул за българските овощари при реализацията на реколтата от български череши и вишни през настоящата изкупна кампания. Право подпомагане ще имат не само земеделски стопани, но и признати организации и групи на производители в скетор „Плодове и зеленчуци“, които отглеждат череши и вишни. Помощта […]

Read more ›