Post Tagged with: "схеми"

По СЕПП и зелените директни плащания фермерите на Добрич са получили над 105 млн. лв.

По СЕПП и зелените директни плащания фермерите на Добрич са получили над 105 млн. лв.

За Кампания 2017 в област Добрич 3260 земеделски производители са получили 64 425 306,27 лв. по Схемата за единно плащане на площ (СЕПП), съобщи областният земеделски директор Ивайло Йорданов на вчерашния Ден на отворени врати, организиран от ДФ „Земеделие“. По Схема за преразпределително плащане (СПП) са оторизирани 6 712 973,15 лв. на 3258 стопани. 3202 от областта са получили 40 420 969,33 лв.по Схема за плащане за селскостопански практики, които са […]

Read more ›
Най-много овощари са кандидатствали по схемата за застраховки

Най-много овощари са кандидатствали по схемата за застраховки

Срокът за представяне на застрахователните полици в ДФЗ изтича на 29 септември ДФЗ изплати 996 645 лв. по 299 сключени договори по Схемата за държавна помощ за съфинансиране на застрахователни премии при застраховане на селскостопанска продукция. В периода на прием са подадени общо 371 заявления на обща стойност         1 822 427 лв. Срокът за представяне на застрахователни […]

Read more ›
Европейска помощ от 11.3 млн. лв. ще се разпредели по 3 схеми за животновъди без или с до 10 дка за ЖЕ пасища

Европейска помощ от 11.3 млн. лв. ще се разпредели по 3 схеми за животновъди без или с до 10 дка за ЖЕ пасища

Подпомагане ще получат дребни фермери с до 20 крави и до 50 овце; попадащите в нитратно уязвими зони или построили биогаз инсталации; ферми с пасища и с до 200 крави или биволици, и 500 овце Управителният съвет на ДФ „Земеделие“ (УС на ДФЗ) одобри над 11.3 млн. лева национално финансиране по Схемите за извънредна помощ за приспособяване на млекопроизводителите и […]

Read more ›
Наръчник за кандидатстване за директни плащания за плодове и зеленчуци, и оранжерийни

Наръчник за кандидатстване за директни плащания за плодове и зеленчуци, и оранжерийни

Новости Промените в Наредба 3 от 2015 г. за директните плащания са залегнали и в Наръчника за кандидатстване в Кампания 2017 г. Обвързаните плащания за плодове и зеленчуци, и оранжерийни зеленчуци попадат в 5 схеми вместо в досегашните 3, поради намаляването на субсидиите на плодовете десертно грозде и сливи, които вече са в отделна схема, както и на зеленчуците дини, пъпеши […]

Read more ›
Доилна зала в тексаска ферма с 3000 крави

Животновъдите ще получат обвързана подкрепи по 10 схеми преди растениевъдите заради по-ранно отчитане на продукцията

Новости и общи условия Животновъдите трябва да отбележат в заявленията за директните плащания в Кампания 2017 г. една (или повече) от 10-те схеми за обвързана подкрепа и национите преходни помощи, се вижда в публикувания на сайта на МЗХ Наръчник за кандидатстване за директни плащания Кампания 2017. Новите моменти, които залегнаха в обнародваните миналата седмица промени в Наредба 3 от 2015 […]

Read more ›