Post Tagged with: "тематична работна група"

Шест мерки в лозаро-винарството обсъди ТРГ

Шест мерки в лозаро-винарството обсъди ТРГ

Шест проекта на мерки в лозаро-винарския сектор за новата ОСП бяха представени за широка дискусия по време на видеоконферентно заседание на Тематичната работна група (ТРГ) за разработване на Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2021 – 2027 г. Финансирането на обсъжданите мерки е по линия на Европейски фонд за гарантиране в земеделието (ЕФГЗ). Проектът на […]

Read more ›
Акациите са изключително благоприятни за тази цел с обилния си цъфтеж

МЗХГ представи проекти на мерки в горския сектор и подхода ВОМР за новия период

10% от бъдещите залесявания ще са с медоносни дървета Подходът Воденото от общностите местно развитие (ВОМР) ще се прилага „отдолу – нагоре“ посредством местни инициативни групи Министерство на земеделието, храните и горите представи проекти на инвестиционни мерки в горския сектор, както и подготовката и изпълнението на подхода Лидер/Водено от общностите местно развитие за новата Обща селскостопанска политика 2021-2027г. Това стана […]

Read more ›
Димитър Зоров

Как г-н Зоров председателства и представлява и животновъди, и преработватели?

Две браншови организации, ръководени от него, поискаха едно и също нещо за био фермите, но дали членовете знаят за това? Известният производител на млечни продукти, но също така и говедовъд, овцевъд и козевъд Димитър Зоров направи един и същ коментар за биологичното животновъдство, но от името на две браншови организации. Г-н Зоров е председател и на двете, и това е от […]

Read more ›
До 35 ха лозя в стопанство могат да участват по мярката „прибиране на зелено“

До 35 ха лозя в стопанство могат да участват по мярката „прибиране на зелено“

Днес е четвъртото заседание на Тематичната работна група, която ще създаде Стратегическия план на България за следващия програмен период Днес Тематичната работна група обсъжда проект за интервенции в лозаро-винарския сектор през следващия програмен период. Други теми, които ще разгледа заседанието са за инвестиции в горските екосистеми, подпомагане провеждането на отгледни сечи в недържавните гори, първична преработка и маркетинг на дървесина […]

Read more ›
МЗХГ не иска публика от медии при дискусиите за ОСП. Това нормално ли е?

МЗХГ не иска публика от медии при дискусиите за ОСП. Това нормално ли е?

Редно ли е с пресинфо журналистите да научават как върви обсъждането на ОСП, попитахме министерството А то ни отговори: Всичко е публично От лятото насам Тематична работна група обсъжда важни детайли по прилагането на бъдещата ОСП в България. Стенограмите за обсъждането – кой как е приел, отхвърлил, допълнил и въобще реагирал като браншовик на предложенията на министерството, се публикуват след месец-два. […]

Read more ›