Post Tagged with: "тематична работна група"

МЗХГ предлага: Само стопани, регистрирани от поне 3 години, могат да кандидатстват за подкрепа за инвестиции

МЗХГ предлага: Само стопани, регистрирани от поне 3 години, могат да кандидатстват за подкрепа за инвестиции

Малки и млади земеделци със стопанства до 20 000 евро стандартен производствен обем ще получават по достъпен начин 100% безвъзмездна годишна помощ Министерство на земеделието, храните и горите (МЗХГ) представи първите проекти на мерки за новата Обща селскостопанска политика (ОСП) пред над 100 представители на бранша и широката общественост. Това стана по време на видеоконферентно заседание на Тематичната работна група (ТРГ) […]

Read more ›
Браншовите организации заявяват участие в Тематичната група до 19 ноември

Браншовите организации заявяват участие в Тематичната група до 19 ноември

До 19 ноември неправителствени браншови организации ще могат да подават документи за участие в Тематичната работна група по изготвянето на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2021-2027 г. Обявената от Министерство на земеделието, храните и горите процедура е за избор на юридически лица с нестопанска цел в частна полза и кооперативни съюзи. Поканата е публикувана на Единния […]

Read more ›
Постановление 142 отвори врати за участието на повече земеделски организации в изработване на стратегическия план

Постановление 142 отвори врати за участието на повече земеделски организации в изработване на стратегическия план

Правителството прие изменение на Постановление № 142 на Министерския съвет от 2019 г. за разработване на стратегическите и програмните документи на България за управление на средствата от фондовете на Европейския съюз за програмния период 2021 – 2027 г. Необходимостта от приемане на нормативния акт се обуславя от осигуряване на широко участие на заинтересованите страни в процеса по програмиране на средствата […]

Read more ›
Браншовиците не вярват на „Напоителни системи“, искат подпомагане за собствени съоръжения

Браншовиците не вярват на „Напоителни системи“, искат подпомагане за собствени съоръжения

Темата за поливната вода бе разчепкана на втората среща на тематичната работна група за стратегическия план, за да се разбере, че проблемите изглеждат неразрешими Темата за напояването е предизвикала доста негативни коментари по време на второто заседание на Тематичната работна група за определяне на идентифицираните потребности. Онлайн срещата е била през септември, а наскоро земеделското министерство публикува протоколираните изказвания на […]

Read more ›
Започна изготвянето на новата програма за морско дело и рибарство

Започна изготвянето на новата програма за морско дело и рибарство

На първата среща на Тематичната работна група за изготвяне на Програмата за морско дело, рибарство (ПМДР) и аквакултури за периода 2021-2027 г. бяха представени Ситуационният анализ за състоянието на сектора, SWOT-анализът и идентифицираните потребности в рибарския сектор. На тяхна база Управляващият орган ще разработи бъдещи мерки за развитие и определяне на приоритетите. В срещата взе участие заместник-министърът на земеделието, храните и горите […]

Read more ›