Post Tagged with: "торене"

Азотното торене на есенници е разрешено от 5 февруари, на ливади, полски и трайни култури – от 20-25 февруари

Азотното торене на есенници е разрешено от 5 февруари, на ливади, полски и трайни култури – от 20-25 февруари

Над половината общини у нас (140 от общо 265) попадат в нитратно уязвими зони (виж кои общини ТУК) и за тях има въведени ограничения при прилагане на азотно торене. Целта е да се опазят водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници. Две заповеди – на земеделския министър и на министъра на околната среда и водите – посочват срокове, в […]

Read more ›
Кога торовата норма при житните се дели на части

Кога торовата норма при житните се дели на части

Труден старт за рапицата Из бюлетин 1 за растителна защита през февруари-март 2017 г. на БАБХ Пловдив (за контакти виж в края на текста) Есенници Ранните обследвания показват относително добро фитосанитарно състояние на презимувалите житни, въпреки късните сеитби, есенното засушаване и изоставащите фенофази от ранната есенна вегетация. На този етап особено важно е своевременното и качествено приложение на пролетното азотно […]

Read more ›
Ново: Торенето на житни с азот е разрешено от 5 февруари

Ново: Торенето на житни с азот е разрешено от 5 февруари

Подхранването на полски, трайни и ливадни култури може да започне от 20 февруари в Южна и от 25 февруари в Северна България Производителите на житни култури – есенници, вече могат да започнат пролетното подхранване, ако условията позволяват. Програмата от мерки за ограничаване и предотвратяване на замърсяването с нитрати от земеделски източници в уязвимите зони частично промени сроковете за подхранване на […]

Read more ›
ОДБХ Пловдив: Рапицата се сее с 1-2 см по-дълбоко, ако времето е сухо

ОДБХ Пловдив: Рапицата се сее с 1-2 см по-дълбоко, ако времето е сухо

Подготовка на  почвата Дребните рапични семена изискват отлично  подготвена почва. Добре е площта да се изоре на 15-18 см дълбочина с брануване, а при суха почва  да се дискова в две  посоки,  за да не се допуска образуването на буци, съветват от отдел „Растителна защита“ в Областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) в Пловдив. Преди сеитба на рапицата се бранува […]

Read more ›
Картофите трябва да се окопаят два пъти

Картофите трябва да се окопаят два пъти

В практиката се е наложило двукратното окопаване на картофите. Кога точно да се направи е по-специфично и се определя от климатичните условия през годината. Обикновено първото окопаване е малко след като картофите поникнат. Второто е по-късно. Заедно с прекопаването става и загърлянето на растенията. Едновременно с окопаването може да внесете и част от тора, който е предназначен за подхранване през […]

Read more ›