Post Tagged with: "точки"

121 проекта по неземеделската мярка 6.4.1. са одобрени за финансиране

121 проекта по неземеделската мярка 6.4.1. са одобрени за финансиране

ДФ „Земеделие“ одобри 121 проекта по подмярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от ПРСР 2014 – 2020 г. Те са с обща стойност на одобрената субсидия от над 34 млн. лв. В рамките на процедурата чрез ИСУН бяха подадени общо 270 проектни предложения, с обща стойност на заявената субсидия от над 74 млн. лева. Разпределеният бюджет по процедурата […]

Read more ›
Класирането за втория прием по мярка 6.3 падна до 26,82 точки

Класирането за втория прием по мярка 6.3 падна до 26,82 точки

1919 проекта ще получат общо финансиране в размер на 28,8 млн. евро Приключи последният етап от предварителното класиране на проектните предложения от втория прием по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от ПРСР 2014 – 2020 г., обявена през ИСУН 2020. На последващ етап на разглеждане подлежат 1 919 проекта, класирани с не по-малко от 26,82 точки […]

Read more ›
Некласирани преди 5 г. проекти по мярка 4.2 могат да получат финансиране

Некласирани преди 5 г. проекти по мярка 4.2 могат да получат финансиране

Те трябва да са получили между 45 и 42 точки Некласирани при първия прием по преработвателната мярка 4.2 проекти могат да получат финансиране, съобщиха от ДФ „Земеделие“. Необходимо е през 2015 г. проектите да са били оценени с между 45 и 42 точки. Първият прием по мярка 4.2 бе от 30.11.2015 г. до 18.12.2015 г. с бюджет от 100 млн. евро. […]

Read more ›
Засега проекти с над 27,86 точки по мярка 6.3 с шанс за финансиране

Засега проекти с над 27,86 точки по мярка 6.3 с шанс за финансиране

Проектните предложения на кандидатите по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ са интегрирани от ИСУН в ИСАК (Интегрираната система за администриране и контрол) на ДФ „Земеделие“. ИСАК дава възможност да се анализира информацията за размера на поисканата от кандидатите финансова помощ и заявените точки по критериите за подбор. Това е втори прием по подмярката, който премина при […]

Read more ›
64% от проектите по мярка 6.3 получават шанс за финансиране

64% от проектите по мярка 6.3 получават шанс за финансиране

С 15 хил. евро могат да бъдат подпомогнати инвестиционните намерения, оценени с минимум 23.72 точки 64 процента от проекти, с които стопаните са кандидатствали за финансиране по мярка 6.3 „Стартова помощ за развитие на малките стопанства“, имат шанс. От всички приети и оценени по критериите за подбор 3 753 проекта с общ размер на финансова помощ 110 101 761 лева на последващо разглеждане […]

Read more ›