Post Tagged with: "търговия"

Износът на селскостопански стоки на ЕС27 се увеличи и стигна 90,2 млрд. евро за 6 месеца

Износът на селскостопански стоки на ЕС27 се увеличи и стигна 90,2 млрд. евро за 6 месеца

Вносът от трети държави за същия период е в обем на 62,7 млрд. евро Най-силен е ръстът в износа на пшеница, най-много пострадаха износителите на вино Въпреки икономическата криза, породена от COVID-19 и несигурността, свързана с Брекзит, търговията със селскостопански храни в ЕС27 продължи да расте през първите шест месеца на 2020 г, показва търговският отчет за периода януари-юли, публикуван днес […]

Read more ›
През февруари най-силно намаля износът на вино от ЕС за трети страни

През февруари най-силно намаля износът на вино от ЕС за трети страни

Февруари 2020 г. представи редица предизвикателства пред търговията с хранителни стоки, включително пандемията Covid-19, тарифите на САЩ и излизането на Великобритания от ЕС. Пред тези предизвикателства износът на селскостопански храни в ЕС достигна месечна стойност от 15,1 милиарда евро (увеличение с 4,6% в сравнение с февруари 2019 г.), докато стойността на вноса достигна 9,8 милиарда евро (0,7% над нивото на Февруари […]

Read more ›
Търговията на ЕС с трети държави падна през март с 24 млрд. евро

Търговията на ЕС с трети държави падна през март с 24 млрд. евро

Данните на Евростат от март 2020 г. показват значителното влияние върху международната търговия със стоки, което оказа пандемията от COVID-19. През март 2020 г., общата глобална търговия на ЕС със страни извън общността (внос + износ) падна от € 252 000 000 000 до € 228 милиарда в сравнение с януари 2020 г. Този модел се наблюдава при износа към петте основни търговски партньори, като най-голям […]

Read more ›
Представят наръчници, които учат как се търгува с Китай?

Представят наръчници, които учат как се търгува с Китай?

Центърът за насърчаване на сътрудничеството в областта на селското стопанство между Китай и страните от Централна и Източна Европа ще представи издадените през последните месеци на 2019 г. книжки от поредицата си „Млади предприемачи“. Справочниците дават знания за регистрацията на фирма и услуга в Китай, за трансгранична електронна търговия между Китай и страните от Централна, за внос на селскостопански и […]

Read more ›
ИАСАС ще поддържа електронен регистър на търговците на посевен и посадъчен материал

ИАСАС ще поддържа електронен регистър на търговците на посевен и посадъчен материал

Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол (ИАСАС) ще поддържа на интернет страницата си електронен регистър на търговците на посевен и/или посадъчен материал. Това е записано в чл. 17 на проекта на наредба за изменение и допълнение на Наредба № 13 от 2004 г. за реда за издаване на разрешения на производители и заготвители на посевен и посадъчен материал и за регистрация […]

Read more ›