Post Tagged with: "уведомления"

Биопроизводителите без или с по-ниски субсидии уведомяват МЗХГ до 19 юни

Биопроизводителите без или с по-ниски субсидии уведомяват МЗХГ до 19 юни

В срок до 19 юни 2020 г. биопроизводителите, които не са получили плащане (изцяло или частично)  по мярка 11 “Биологично земеделие” от ПРСР 2014-2020 за Кампания 2019 г., могат да подадат писмено уведомление до Министерство на земеделието, храните и горите (МЗХГ) чрез контролиращото си лице. Това може да стане, ако неполученото плащане се дължи на несъответствие с данните в Електронния […]

Read more ›
Ново: При застъпени площи фермерите няма да получават уведомителни писма

Ново: При застъпени площи фермерите няма да получават уведомителни писма

Земеделците вече няма да получават лични уведомителни писма, ако Разплащателната агенция установи, че има застъпвания на площи. Начинът по който ще се процедира, става друг в предложените промени за изменение и допълнение на Наредба 3/2015 г. за прилагане на схемите за директни плащания. В проекта е записано, че Разплащателната агенция публикува данните за констатираните застъпвания в Системата за електронни услуги и […]

Read more ›
Работодателите повече няма да уведомяват Инспекцията по труда, ако липсват промени

Работодателите повече няма да уведомяват Инспекцията по труда, ако липсват промени

Работодателите, в чиито предприятия през предходната година не е имало промяна в условията на труд, ще бъдат освободени от задължението да подават писмено уведомление до териториалната дирекция „Инспекция по труда“. Това предвиждат промени в Закона за здравословни и безопасни условия на труд, които бяха приети от правителството днес. Според сегашните текстове в закона всяка година до 30 април работодателите трябва […]

Read more ›