Post Tagged with: "удължен срок"

До 30 юни и 30 септември 2021 г. се удължава срокът за инвестиции по държавната помощ за плодове и зеленчуци

До 30 юни и 30 септември 2021 г. се удължава срокът за инвестиции по държавната помощ за плодове и зеленчуци

Управителният съвет на Държавен фонд „Земеделие” взе решение за удължаване сроковете на изпълнение на инвестиционните проекти по схемата за държавна помощ „Помощ за инвестиции в материални активи в земеделски стопанства, свързани с първично производство на растениевъдна земеделска продукция” от прием 2019 и 2020 г. Решението е на база предприети от ДФЗ комплексни действия и набор от мерки за смекчаване на […]

Read more ›
Две години за инвестирането на предотстъпения данък

Две години за инвестирането на предотстъпения данък

Европейската комисия одобри удължаване на срока за инвестиране на преотстъпения данък по държавна помощ „Помощ за инвестиции в земеделските стопанства чрез преотстъпване на корпоративен данък” с една година. Изменението е предприето по предложение на браншови организации в сектор „Земеделие“. Предвид пандемията от COVID-19 и неблагоприятните климатични условия, земеделските стопани са в невъзможност да изпълнят задълженията си. С изменението на схемата, […]

Read more ›
Животновъдите ще могат да кандидатстват по мярка 14 до края на седмицата

Животновъдите ще могат да кандидатстват по мярка 14 до края на седмицата

Срокът за кандидатстване по мярка 14 „Хуманно отношение към животните“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. се удължава до 3 ноември, петък, според Заповед № 03-РД/3240#1 от 30 октомври на изпълнителния директор на ДФЗ – РА. Причината за подарените три дни е струпването на голям брой кандидати в областните дирекции на Фонд „Земеделие“. Припомняме, че мярката бе […]

Read more ›
Общините с проекти по ПРСР получиха от държавата седмица отсрочка

Общините с проекти по ПРСР получиха от държавата седмица отсрочка

Правителството удължи с по една седмица крайните срокове – до 18 декември и до 23 декември на текущата година, в които се предоставят безлихвени заеми на общините и се превеждат одобрените суми от централния бюджет за финансиране на разходи за окончателни плащания по одобрени проекти по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) за периода 2007- 2013 г. Като оптимизира […]

Read more ›
На 11 май България и Кипър ще предложат удължаване на срока на старата ПРСР

На 11 май България и Кипър ще предложат удължаване на срока на старата ПРСР

На заседанието на Съвета на министрите на 11 май Десислава Танева и колегата ѝ от Кипър Никос Куялис ще предложат да бъде удължен срока за допустимите разходи по старата Програма за развитие на селските райони (ПРСР) 2007-2013 г. „Няма страна в Европейския съюз, която да е против удължаването на този срок“, каза министърът на земеделието и храните Десислава Танева след […]

Read more ›