Post Tagged with: "указания"

Указания на аграрния министър за регистрирането на договори за ползване на земи променят закон

Указания на аграрния министър за регистрирането на договори за ползване на земи променят закон

Въпреки че в ЗСПЗЗ е записано как се процедира при установяване на повече от един договор за един и същ парцел, указанията създават друг ред Указания на земеделския министър към общинските служби „Земеделие“ за прилагане на чл. 37б и чл. 37в от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), както и Правилника към него, сериозно притесни производителите. Указанията […]

Read more ›
Указанията за помощта за газьола са одобрени, бюджетът е същия – 100 млн. лв.

Указанията за помощта за газьола са одобрени, бюджетът е същия – 100 млн. лв.

Броят на кандидатите расте ежегодно: За 2016 г. са били 6 718, а за 2021 г. 12 214 Земеделските стопани ще получат през 2022 г. до 100 млн. лева по схемата „Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство“. За 2021 г. бюджетът бе същият. Управителният съвет на Държавен фонд „Земеделие“ одобри […]

Read more ›
ДФЗ: Ако животновъдите заявят de minimis до 28 февруари, ще получат помощ до 7 март

ДФЗ: Ако животновъдите заявят de minimis до 28 февруари, ще получат помощ до 7 март

В случай, че забавят заявлението в областните дирекции на фонда до 11 март, ще бъдат подпомогнати до 3о март С оглед на влошената икономическа обстановка в страната и неблагоприятната ситуация заради пандемията от COVID-19, както и поради настояване на браншовите асоциации в сектор „Животновъдство“, са променени указанията за предоставяне на държавната помощ de minimis за земеделските стопани, които отглеждат крави, […]

Read more ›
„Български пипер“ предупреди МЗХГ, че продукцията ще остане на полето!

„Български пипер“ предупреди МЗХГ, че продукцията ще остане на полето!

Асоциацията настоява да се променят указанията за de minimis към преработвателните предприятия, които ограничават производителите да продават минимално количество продукция ДФ „Земеделие“ публикува указания за прилагане на помощта de minimis към преработвателните предприятия, но посочените условия в тях бяха атакувани почти светкавично от асоциация „Български пипер“. Причината: В точка 4.3.2 е посочено, че един производител има право да предостави за преработка […]

Read more ›
Земеделците получават помощ за газьол според индивидуалната си квота и нито лев повече

Земеделците получават помощ за газьол според индивидуалната си квота и нито лев повече

Описът на фактурите се представя и на електронен носител по предварително зададен формат Земеделските стопани получават помощ от акцизната ставка за използвания за производството газьол според индивидуалната им квота. Дори и да имат фактури, с които доказват, че са изразходили по-големи количества горива, горницата не се подпомага. Това е записано в указанията, които МЗХГ публикува относно кандидатстването за държавната помощ. Срокът, […]

Read more ›