Post Tagged with: "указания"

Георги Василев

„Български пипер“ предупреди МЗХГ, че продукцията ще остане на полето!

Асоциацията настоява да се променят указанията за de minimis към преработвателните предприятия, които ограничават производителите да продават минимално количество продукция ДФ „Земеделие“ публикува указания за прилагане на помощта de minimis към преработвателните предприятия, но посочените условия в тях бяха атакувани почти светкавично от асоциация „Български пипер“. Причината: В точка 4.3.2 е посочено, че един производител има право да предостави за преработка […]

Read more ›
Земеделците получават помощ за газьол според индивидуалната си квота и нито лев повече

Земеделците получават помощ за газьол според индивидуалната си квота и нито лев повече

Описът на фактурите се представя и на електронен носител по предварително зададен формат Земеделските стопани получават помощ от акцизната ставка за използвания за производството газьол според индивидуалната им квота. Дори и да имат фактури, с които доказват, че са изразходили по-големи количества горива, горницата не се подпомага. Това е записано в указанията, които МЗХГ публикува относно кандидатстването за държавната помощ. Срокът, […]

Read more ›
Помощ до 90 000 лв. за кланици, но след инвестицията

Помощ до 90 000 лв. за кланици, но след инвестицията

Указанията за държавната помощ с бюджет от 2,5 млн. лв. са публикувани. Чака се „Да“ на ЕК Средствата ще се насочат към фермери с едри и дребни преживни животни До 50% от разходите за създаване на кланични пунктове за добив и транжиране на месо – мобилни или стационарни, ще получат регистрираните стопани на едри и дребни преживни животни, след като държавната […]

Read more ›
Държавната помощ за кланични пунктове се отпуска след разрешение на екоинспекцията

Държавната помощ за кланични пунктове се отпуска след разрешение на екоинспекцията

За отпускане на държавна помощ за изграждане на кланични пунктове или за закупуване на мобилни такива се изисква разрешението на съответната Регионална инспекция по околна среда и води, където ще се ситуира съоръжението. Преди отпускане на субсидията кандидатът за нея трябва да разполага с оценка на въздействието върху околната среда, пише в Указанията за прилагане на държавната помощ „Инвестиции за […]

Read more ›
Помощта за мини мандри се дава за преработка на 200 до 1000 литра мляко на ден

Помощта за мини мандри се дава за преработка на 200 до 1000 литра мляко на ден

Кандидатите трябва да са регистрирани за директни доставки на храни по реда на Наредба 26 Приемът на заявления за получаване на държавна помощ за изграждане на мини мандра или закупуване на временен обект за преработка/обработка на сурово мляко с необходимото оборудване започва на 18 март. До края на 2019 г. ще бъдат подпомогнати с 1 милион лева проекти на животновъди, […]

Read more ›