Post Tagged with: "указания"

До 15 август стопаните могат да променят регистъра за създаване на масиви

До 15 август стопаните могат да променят регистъра за създаване на масиви

Какви са сроковете за сключване на споразумения Одобрените от земеделския министър на 8 август указания за сключване на споразумения за ползването на земеделските земи са публикувани на сайта на МЗХГ. Според документа: Какво е трябвало да се направи досега До 31 юли собствениците на земи подават декларации до общинските служби. В тях посочват начина, по който ще ползват всеки един […]

Read more ›
Производители на плодове и зеленчуци ще доставят на училища при 3 условия

Производители на плодове и зеленчуци ще доставят на училища при 3 условия

Трябва да са регистрирани по Наредба 3, стопанството им да е поне 25 дка, да произвеждат минимум два продукта по схемата От мандрите се изисква регистрация по Закона за храните и спазване на БДС За да бъдат доставчици по схемите „Училищен плод“ и „Училищно мляко“ производителите на плодове и зеленчуци трябва да отговарят едновременно на три условия, а преработвателите на […]

Read more ›
До 15 август общинските земеделски служби изготвят карта на масивите и регистър на имотите, корекции се правят до 30 август

До 15 август общинските земеделски служби изготвят карта на масивите и регистър на имотите, корекции се правят до 30 август

Публикувани са указания за чл. 37б и 37в от Закона за стопанисване и ползване на земите Земеделското министерство публикува указания за прилагане на чл. 37б и чл. 37в от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и Глава седма „Ползване на земеделските земи” от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ) за […]

Read more ›
Утвърдени са указанията за помощта за акциза

Утвърдени са указанията за помощта за акциза

УС на ДФ „Земеделие“ одобри указанията, по които ще се прилага схемата „Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство“ за 2017 г. Държавната помощ се предоставя на земеделски производители в секторите „Растениевъдство“ и „Животновъдство“ под формата на намалена акцизна ставка на газьола, използван за механизирани дейности в първичното селскостопанско производство. За […]

Read more ›
За европейската помощ от 29 лв. за крави и 2 лв. за овце се кандидатства от 11 октомври

За европейската помощ от 29 лв. за крави и 2 лв. за овце се кандидатства от 11 октомври

Допустими за подпомагане са стопанствата, които отговарят на условията за обвързана подкрепа и не получават плащане на площ, а ако получават е за по-малко от 10 дка/животно Помощта ще се изплати до 4 ноември МЗХ публикува на електронната си страница указания за допустимост на кандидатите и ред, по който ще се кандидатства за извънредната европейска помощ за животни. Индикативният размер […]

Read more ›