Post Tagged with: "Устройствен правилник"

МЗм размества щатни бройки в четири областни дирекции

МЗм размества щатни бройки в четири областни дирекции

Министерството на земеделието планира да промени щатния състав в четири областни дирекции, без това да промени общото съвкупно число. В 28-те областни дирекции „Земеделие“ и общинските служби към тях работят общо 1762 служители. В предложения проект за изменение на Устройствения правилник на областните земеделски дирекции се увеличава числения състав на Областна дирекция „Земеделие“ – Ловеч с една щатна бройка – от 56 […]

Read more ›
Персоналът на аграрното министерство ще бъде намален със 100 щатни бройки

Персоналът на аграрното министерство ще бъде намален със 100 щатни бройки

Предвидено е сливане на дирекции в проекта на нов Устройствен правилник Персоналът на Министерството на земеделието ще бъде намален точно със 100 щатни бройки – от 664 на 564. Това се вижда при сравняване на проекта на нов Устройствен правилник на министерството с предишния такъв от 2019 г. Ще има също така обединяване на дирекции. В новия правилник се предвиждат 5-ма […]

Read more ›
Новият Устройствен правилник на ССА е обнародван. Влиза в сила от 1 януари 2022 г.

Новият Устройствен правилник на ССА е обнародван. Влиза в сила от 1 януари 2022 г.

В днешния брой на „Държавен вестник“ е обнародван новият Устройствен правилник на Селскостопанска академия (ССА). Той развързва ръцете на институцията в много отношения. Генерално е заявено още в началото на Устройствения правилник, че „бюджетът на Академията е със статут на бюджет на първостепенен разпоредител по смисъла на Закона за публичните финанси.“ Промененият правилник дава възможност на ССА да реализира продукцията – […]

Read more ›
Правителството одобри промени в Устройствения правилник на ССА

Правителството одобри промени в Устройствения правилник на ССА

Министерският съвет прие Постановление за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Селскостопанската академия (ССА). Промените целят създаване на ефективна организационна структура в централната администрация на ССА. Също така се извършват вътрешни промени в числеността на дирекциите в обща администрация и в специализираните дирекции, с оглед по-ефективното изпълнение на функционалните им задължения, като това не променя общата численост на персонала […]

Read more ›
Ремонтират Правилника на ССА – патетиката се изхвърля, 5 зърна в житния клас падат

Ремонтират Правилника на ССА – патетиката се изхвърля, 5 зърна в житния клас падат

Реконструират се дирекциите, осигурява се възможност за реализиране на научна и производствена продукция и за организиране на обучителни курсове Устройственият правилник (УП) на Селскостопанската академия е пред ремонт. На страницата на земеделското министерство е публикуван проект на постановление за изменението и допълнението му. Мотивите за подготвените промени са написани от земеделския министър проф. Христо Бозуков, който за известен период бе […]

Read more ›