Post Tagged with: "Устройствен правилник"

Областните дирекции на БАБХ в Пловдив, Бургас и София ще упражняват граничен контрол

Областните дирекции на БАБХ в Пловдив, Бургас и София ще упражняват граничен контрол

С постановление № 279 Устройственият правилник на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) е пренаписан и изменен. Постановлението е публикувано в ДВ днес, 20 октомври, и влиза в сила от 1 декември 2020 г. Числеността на агенцията се запазва на 2 226 служители. Най-много са работещите в Главна дирекция „Верификация на официалния контрол“ – 1705 човека, която е към специализираната […]

Read more ›
С промени в Устройствения план на ДФ „Земеделие“ числеността се увеличава с 18 щата

С промени в Устройствения план на ДФ „Земеделие“ числеността се увеличава с 18 щата

  С промени в Устройствения правилник на ДФ „Земеделие“, обнародвани в „Държавен вестник“ днес, 10 март 2020, с Постановление №38, персоналът в структурите на организацията се увеличава с 18 броя – от 1545 на 1563. Извършва се и преструктуриране в някои дирекции. Съставът в специализираната администрация се увеличава с 6 щата и става 456 души. С по един служител нараства персоналът […]

Read more ›
Новият устройствен правилник на МЗХГ вече е в сила

Новият устройствен правилник на МЗХГ вече е в сила

Новият Устройствен правилник на Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ) е обнародван в „Държавен вестник“ от 18 октомври 2019 г. и вече е в сила. В него правомощията на земеделския министър са по-конкретизирани и обхватни. Преструктурирани са и няколко дирекции. Дирекция „Растениевъдство и биологично производство“ е разделена на две дирекции, в които работят съответно 14 и 20 служители. Функциите в […]

Read more ›
С нов Устройствен правилник на МЗХГ разделят дирекция „Растениевъдство и биологично производство“ на две

С нов Устройствен правилник на МЗХГ разделят дирекция „Растениевъдство и биологично производство“ на две

В същото време две дирекции – „Правна“ и „Европейска координация и международни отношения“, се събират в една. Численият състав не се променя Правителството одобри нов Устройствен правилник на Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ). Целта е да се прецизират правомощията на министъра, както и да се актуализират функциите на отделни звена, като се премахнат дублиращи и неактуални дейности. Функциите […]

Read more ›
Още един зам.-директор и реорганизация в Агенцията по горите

Още един зам.-директор и реорганизация в Агенцията по горите

Още един зам.-директор и сериозна реорганизация в Изпълнителната агенция по горите са предвидени с промени в Устройствения правилник, публикувани за обществено обсъждане на страницата на МЗХГ. Ще се променят наименованието, структурата и числеността в някои дирекции, ще се закрие създадената през 2018 г. дирекция Инвентаризация и планиране“, чиито 11 служители ще се влеят в дирекция „Промени в горските територии“. Последната ще […]

Read more ›