Post Tagged with: "Устройствен правилник"

Новият Устройствен правилник на ССА е обнародван. Влиза в сила от 1 януари 2022 г.

Новият Устройствен правилник на ССА е обнародван. Влиза в сила от 1 януари 2022 г.

В днешния брой на „Държавен вестник“ е обнародван новият Устройствен правилник на Селскостопанска академия (ССА). Той развързва ръцете на институцията в много отношения. Генерално е заявено още в началото на Устройствения правилник, че „бюджетът на Академията е със статут на бюджет на първостепенен разпоредител по смисъла на Закона за публичните финанси.“ Промененият правилник дава възможност на ССА да реализира продукцията – […]

Read more ›
Правителството одобри промени в Устройствения правилник на ССА

Правителството одобри промени в Устройствения правилник на ССА

Министерският съвет прие Постановление за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Селскостопанската академия (ССА). Промените целят създаване на ефективна организационна структура в централната администрация на ССА. Също така се извършват вътрешни промени в числеността на дирекциите в обща администрация и в специализираните дирекции, с оглед по-ефективното изпълнение на функционалните им задължения, като това не променя общата численост на персонала […]

Read more ›
Ремонтират Правилника на ССА – патетиката се изхвърля, 5 зърна в житния клас падат

Ремонтират Правилника на ССА – патетиката се изхвърля, 5 зърна в житния клас падат

Реконструират се дирекциите, осигурява се възможност за реализиране на научна и производствена продукция и за организиране на обучителни курсове Устройственият правилник (УП) на Селскостопанската академия е пред ремонт. На страницата на земеделското министерство е публикуван проект на постановление за изменението и допълнението му. Мотивите за подготвените промени са написани от земеделския министър проф. Христо Бозуков, който за известен период бе […]

Read more ›
Областните дирекции на БАБХ в Пловдив, Бургас и София ще упражняват граничен контрол

Областните дирекции на БАБХ в Пловдив, Бургас и София ще упражняват граничен контрол

С постановление № 279 Устройственият правилник на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) е пренаписан и изменен. Постановлението е публикувано в ДВ днес, 20 октомври, и влиза в сила от 1 декември 2020 г. Числеността на агенцията се запазва на 2 226 служители. Най-много са работещите в Главна дирекция „Верификация на официалния контрол“ – 1705 човека, която е към специализираната […]

Read more ›
Каквото и да се констатира за работата на ДФЗ - РА, то си остава там

С промени в Устройствения план на ДФ „Земеделие“ числеността се увеличава с 18 щата

  С промени в Устройствения правилник на ДФ „Земеделие“, обнародвани в „Държавен вестник“ днес, 10 март 2020, с Постановление №38, персоналът в структурите на организацията се увеличава с 18 броя – от 1545 на 1563. Извършва се и преструктуриране в някои дирекции. Съставът в специализираната администрация се увеличава с 6 щата и става 456 души. С по един служител нараства персоналът […]

Read more ›