Post Tagged with: "Устройствен правилник"

Новият устройствен правилник на МЗХГ вече е в сила

Новият устройствен правилник на МЗХГ вече е в сила

Новият Устройствен правилник на Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ) е обнародван в „Държавен вестник“ от 18 октомври 2019 г. и вече е в сила. В него правомощията на земеделския министър са по-конкретизирани и обхватни. Преструктурирани са и няколко дирекции. Дирекция „Растениевъдство и биологично производство“ е разделена на две дирекции, в които работят съответно 14 и 20 служители. Функциите в […]

Read more ›
С нов Устройствен правилник на МЗХГ разделят дирекция „Растениевъдство и биологично производство“ на две

С нов Устройствен правилник на МЗХГ разделят дирекция „Растениевъдство и биологично производство“ на две

В същото време две дирекции – „Правна“ и „Европейска координация и международни отношения“, се събират в една. Численият състав не се променя Правителството одобри нов Устройствен правилник на Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ). Целта е да се прецизират правомощията на министъра, както и да се актуализират функциите на отделни звена, като се премахнат дублиращи и неактуални дейности. Функциите […]

Read more ›
Още един зам.-директор и реорганизация в Агенцията по горите

Още един зам.-директор и реорганизация в Агенцията по горите

Още един зам.-директор и сериозна реорганизация в Изпълнителната агенция по горите са предвидени с промени в Устройствения правилник, публикувани за обществено обсъждане на страницата на МЗХГ. Ще се променят наименованието, структурата и числеността в някои дирекции, ще се закрие създадената през 2018 г. дирекция Инвентаризация и планиране“, чиито 11 служители ще се влеят в дирекция „Промени в горските територии“. Последната ще […]

Read more ›
Нова дирекция и нови щатове в Агенцията по горите

Нова дирекция и нови щатове в Агенцията по горите

Правителството прие промени в Устройствения правилник на Изпълнителна агенция по горите. Общата численост на персонала в агенцията се увеличава с 5 щатни бройки. С повечето горски инспектори ще се засили контролът по стопанисване, ползване и опазване на горските територии. С правителственото постановления се променят и наименованията на две дирекции, структурата и числеността им, създава се и нова дирекция. Съгласно Закона […]

Read more ›
Селскостопанска академия със свое знаме, тоги и бюджет

Селскостопанска академия със свое знаме, тоги и бюджет

Готов е новият Устройствен правилник, който трябва да се одобри от правителството Новият Устройствен правилник на Селскостопанска академия е готов и представен за обществено обсъждане до 4 юни. След този срок се о очаква правителството да го одобри с постановление, за да бъде обнародван в Държавен вестник (ДВ). След публикуването му в ДВ Правилникът ще влезе в сила от 1-во […]

Read more ›