Post Tagged with: "Устройствен правилник"

Селскостопанска академия със свое знаме, тоги и бюджет

Селскостопанска академия със свое знаме, тоги и бюджет

Готов е новият Устройствен правилник, който трябва да се одобри от правителството Новият Устройствен правилник на Селскостопанска академия е готов и представен за обществено обсъждане до 4 юни. След този срок се о очаква правителството да го одобри с постановление, за да бъде обнародван в Държавен вестник (ДВ). След публикуването му в ДВ Правилникът ще влезе в сила от 1-во […]

Read more ›
Правителството одобри нова структура на земеделското министерство

Правителството одобри нова структура на земеделското министерство

Правителството одобри днес нова структура на Министерството на земеделието, храните и горите, която залегна в проект за промяна на Устройствения правилник (УП). Новият правилник не само утвърждава по-дългото наименование на министерството – МЗХГ (досега МЗХ), но и реорганизира администрацията във ведомството. Спрямо предишното изменение на УП, когато министерският състав наброяваше 654 човека, сега той е 656. Създава се специално Звено […]

Read more ›
Румен Порожанов реорганизира МЗХГ, специално звено ще контролира Разплащателна агенция

Румен Порожанов реорганизира МЗХГ, специално звено ще контролира Разплащателна агенция

Създават се отделна дирекция за обществените поръчки с 11 служители и два нови центъра за изпитване и сертифициране – в Пловдив и в Русе Като цяло министърът увеличава състава с 2-ма до 656 човека Нов Устройствен правилник на Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ) е подготвен за одобрение от правителството. Освен че е коригирано наименованието на министерството, която в предишния […]

Read more ›
Обнародвани са промените в областните земеделски дирекции, 52-ма с ново работно място

Обнародвани са промените в областните земеделски дирекции, 52-ма с ново работно място

В днешния брой 75 на „Държавен вестник“ са обнародвани промените в Устройствения правилник на областните земеделски дирекции към аграрното министерство. Общата численост на персонала в тях намалява с 52 щата до 1 762-ма служители. Освободените ще имат ново работно място – в Агенцията по геодезия, картография и кадастър. Новият устройствен правилник влиза в сила от днес. Къде колко е администрацията […]

Read more ›
Променя се числеността в някои дирекции на ДФ „Земеделие“

Променя се числеността в някои дирекции на ДФ „Земеделие“

Правителството прие промени в Устройствения правилник на Държавен фонд „Земеделие”. С тях, в рамките на общата численост, се укрепва капацитетът в общата и специализираната администрация на ДФЗ, което се компенсира от числения състав на дирекция „САПАРД” и областните дирекции на Фонда. Във връзка с намаляване на ангажиментите по изпълнението на програма „САПАРД”, както и с отпадането на голяма част от […]

Read more ›