Post Tagged with: "финансиране"

С 43.5 млн. лв. 221 лозари разширяват масивите си

С 43.5 млн. лв. 221 лозари разширяват масивите си

С 43.5 млн. лева (43 571 474 лева) по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя” от Националната програма за подпомагане на лозаро – винарския сектор за периода 2014 – 2018 година 221 проекта на лозари получиха финансиране, съобщиха от ДФ „Земеделие“. Платените субсидии покриват 75% от направените разходи на бенефициентите, поели ангажимент да разширят стопанствата си през финансовата 2017 г. Бюджетът по […]

Read more ›
Режат от кандидатстване досегашни бенефициенти по Лозарската програма

Режат от кандидатстване досегашни бенефициенти по Лозарската програма

Лозари, които в последните 10 г. са получили европейско финансиране, няма да могат да канидатстват за същата дейност и за същата площ по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“ от Националната програма за сектора. Това е залегнало в проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 4 април 2014 г. за условията и реда за предоставяне […]

Read more ›
75 на сто от бюджета на програмата LIFE са за околна среда, 25% – за действия по климата

75 на сто от бюджета на програмата LIFE са за околна среда, 25% – за действия по климата

Представители на общинските администрации в Пловдив, Асеновград, Калояново, Басейнова дирекция, РИОСВ – Стара Загора, ФПС „Зелени Балкани“, Българско дружество за защита на птиците, УМБАЛ „Св. Георги“ и агенция „Про Уей“ се запознаха с новите акценти и възможностите за финансиране на проекти по европейската програма LIFE. За нея се приемат предложения, свързани със защита и подобряване на околната среда, ресурсна ефективност […]

Read more ›
Бюджет  на МЗХ с по-малко разходи за 2017 година одобри земеделската комисия

Бюджет на МЗХ с по-малко разходи за 2017 година одобри земеделската комисия

Синдикатите настояха за повече пари за заплати за учени и специалисти от БАБХ и противоградова защита   Бюджет с по-малко разходи и по-малко средства за увеличение на заплатите през 2017 година приеха за сектор  земеделие  днес депутатите от земеделската комисия. Стана ясно, че с  изключение на разходната рамка, в останалите политики параметрите остават същите, както и през текущата година.  . […]

Read more ›
Рибарското пристанище в "Сарафово"

Пристанището в Сарафово е модернизирано с 9.3 млн. лв. от Рибарската програма

Пристанището в Сарафово, община Бургас, е модернизирано изцяло с финансовата помощ от 9 265 818 лв. от Оперативната програма за развитие на сектор „Рибарство” (ОПРСР). ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция изплати на Община Бургас субсидията по мярка 3.3 „Инвестиции за реконструкция и модернизация на рибарски пристанища, места за разтоварване и закрити лодкостоянки”. Изплатената субсидия на етап окончателно плащане е в размер […]

Read more ›