Post Tagged with: "Фондация Смарт Агростарт"

Има ли почва медиацията при земеделски спорове?

Има ли почва медиацията при земеделски спорове?

Има ли как земеделските спорове да бъдат решавани чрез инструментите на медиацията? Този въпрос задават от Фондация „Смарт Агростарт“, чрез своята поредна анкета, озаглавена „Медиацията при земеделски спорове“. Тя е част от инициативата „Съдебната реформа си ти!“, по която фондацията работи вече година. До колко земеделският сектор е запознат с възможностите да използва медиация при възникнал спор с доставчик, купувач […]

Read more ›
Ще повлияе ли новата съдебна карта на живота в селските райони?

Ще повлияе ли новата съдебна карта на живота в селските райони?

Закриването на съдилища в малките населени места има за цел да повиши компетентността при вземането на решения по съдебни казуси, но как това ще се отрази на бизнеса и живота? Проектът „Съдебната реформа си ти“ на Фондация „Смарт Агростарт“ се допитва до заетите в земеделието и живущите в селските райони на България за мнението им по въпроса за подготвяната нова […]

Read more ›
Перспективи пред селското стопанство и селските райони – Анкета

Перспективи пред селското стопанство и селските райони – Анкета

Развитието на селските територии далеч не е въпрос, касаещ единствено живущите там – той е важен за всички Селските райони са важна част от територията на всяка държава. Те съхраняват значителен човешки, природен, икономически и културен потенциал и в голяма степен представляват паметта на нацията. На ниво ЕС селските райони съставляват половината от територията на страните и около 20% от […]

Read more ›
Организация на дейността на браншовите организации в агро-хранителния сектор – Анкета

Организация на дейността на браншовите организации в агро-хранителния сектор – Анкета

Има ли предпоставки за приемане на Закон за браншовите организации в България и какви са обществените нагласи в тази посока? Въпреки, че (поне) на три пъти в последните 10 години е повдиган и сериозно обсъждан въпросът за създаване на Закон за браншовите организации в агро-хранителния сектор, такъв все още няма. Темата се оказва особено „гореща“, когато „изплува“ на дневен ред, […]

Read more ›
Организация на дейността на браншовите организации в агро-хранителния сектор – анкета

Организация на дейността на браншовите организации в агро-хранителния сектор – анкета

Има ли предпоставки за приемане на Закон за браншовите организации в България и какви са обществените нагласи в тази посока? Въпреки, че (поне) на три пъти в последните 10 години е повдиган и сериозно обсъждан въпросът за създаване на Закон за браншовите организации в агро-хранителния сектор, такъв все още няма. Темата се оказва особено „гореща“, когато „изплува“ на дневен ред, […]

Read more ›