Post Tagged with: "Фондация Смарт Агростарт"

Ще повлияе ли новата съдебна карта на живота в селските райони?

Ще повлияе ли новата съдебна карта на живота в селските райони?

Закриването на съдилища в малките населени места има за цел да повиши компетентността при вземането на решения по съдебни казуси, но как това ще се отрази на бизнеса и живота? Проектът „Съдебната реформа си ти“ на Фондация „Смарт Агростарт“ се допитва до заетите в земеделието и живущите в селските райони на България за мнението им по въпроса за подготвяната нова […]

Read more ›
Перспективи пред селското стопанство и селските райони – Анкета

Перспективи пред селското стопанство и селските райони – Анкета

Развитието на селските територии далеч не е въпрос, касаещ единствено живущите там – той е важен за всички Селските райони са важна част от територията на всяка държава. Те съхраняват значителен човешки, природен, икономически и културен потенциал и в голяма степен представляват паметта на нацията. На ниво ЕС селските райони съставляват половината от територията на страните и около 20% от […]

Read more ›
Организация на дейността на браншовите организации в агро-хранителния сектор – Анкета

Организация на дейността на браншовите организации в агро-хранителния сектор – Анкета

Има ли предпоставки за приемане на Закон за браншовите организации в България и какви са обществените нагласи в тази посока? Въпреки, че (поне) на три пъти в последните 10 години е повдиган и сериозно обсъждан въпросът за създаване на Закон за браншовите организации в агро-хранителния сектор, такъв все още няма. Темата се оказва особено „гореща“, когато „изплува“ на дневен ред, […]

Read more ›
Организация на дейността на браншовите организации в агро-хранителния сектор – анкета

Организация на дейността на браншовите организации в агро-хранителния сектор – анкета

Има ли предпоставки за приемане на Закон за браншовите организации в България и какви са обществените нагласи в тази посока? Въпреки, че (поне) на три пъти в последните 10 години е повдиган и сериозно обсъждан въпросът за създаване на Закон за браншовите организации в агро-хранителния сектор, такъв все още няма. Темата се оказва особено „гореща“, когато „изплува“ на дневен ред, […]

Read more ›
Подходът Лидер – ползи за местното развитие (анкета)

Подходът Лидер – ползи за местното развитие (анкета)

Достатъчно познати и използвани у нас ли са публично-частните партньорства, подкрепяни от ЕС чрез Програма за развитие на селските райони? Подходът ЛИДЕР насърчава местните общности в селските райони да търсят нови начини за повишаване на своята конкурентоспособност, за оптимално оползотворяване на ресурсите и за преодоляване на различни по вид предизвикателства като застаряващото население, заниженото качество на предоставяне на услуги или […]

Read more ›