Post Tagged with: "фонд на фондовете"

С близо 22 млн. лв. от Програмата за селските райони държавата увеличава участието си във Фонда на фондовете

С близо 22 млн. лв. от Програмата за селските райони държавата увеличава участието си във Фонда на фондовете

Министерският съвет прие решение за увеличаване на акционерното участие на държавата в капитала на „Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД (Фонд на фондовете) с парична вноска на стойност от 21 881 480 лв. за сметка на бюджета на Министерството на финансите. Ресурсът е възстановен от операция за финансов инженеринг по „Програмата за развитие на селските райони“ (ПРСР) 2007-2013 […]

Read more ›