Post Tagged with: "хетерозисна селекция"

Авторите

Методично ръководство на ИРГР Садово разкрива на селекционери как да създадат сорт с качества само за 4 години

Доц. Станислав Стаматов и гл. ас. Свилена Тошева са авторите на „Методично ръководство. Възможности за използване на хетерозисната селекция при самоопрашващи се култури фъстъци, сусам и ориз в България„. Учените работят в Института по растителни генетични ресурси (ИРГР) „Константин Малков“ в Садово. Доц. Стаматов описва съдържанието на книгата така: „Даваме начина за приложение на хетерозиса и за използването му. Хетерозисът е […]

Read more ›