Post Tagged with: "хуманно отношение"

ДФ „Земеделие“ публикува насоки за кандидатстване по мярка 14

ДФ „Земеделие“ публикува насоки за кандидатстване по мярка 14

ДФ „Земеделие“ информира животновъдите, че приемът на заявления за подпомагане по мярка 14 „Хуманно отношение към животните“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г., ще се извършва в ОД на ДФЗ по местонахождение на животновъдния обект. Мярката ще е отворена за кандидатстване в периода от 25 септември до 31 октомври 2017 г. Прочети още: Мярка 14 за хуманно […]

Read more ›
Проектонаредбата за прилагане на мярка 14 „Хуманно отношение“ без забележки от бранша

Проектонаредбата за прилагане на мярка 14 „Хуманно отношение“ без забележки от бранша

Проектонаредбата за прилагане на мярка 14 „Хуманно отношение към животните“ от ПРСР 2014-2020 г. е приета без забележки от страна на бранша, се вижда от сайта на Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ). Проектът бе публикуван в края на юни, но с днешна дата – 8 август, той отново е качен на електронната страница. Документът предлага при спазване на […]

Read more ›
Хуманното отношение към свинете ще се подпомага със 179 млн. лв. до 2022 г.

Хуманното отношение към свинете ще се подпомага със 179 млн. лв. до 2022 г.

Във връзка с изтичане на крайния срок на прилагане (31.12.2017 г.)  на действащата към настоящия момент схема на държавна помощ „Помощ за реализирането на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към свинете“, Министерство на земеделието, храните и горите разработи съвместно с бранша проект на държавна помощ за хуманно отношение към свинете, със срок на прилагане от 01.01.2018 до 31.12.2022 г. […]

Read more ›
Мярка 14 за хуманно отношение ще подпомага с 22.50 до 44.40 евро/брой преживни животни

Мярка 14 за хуманно отношение ще подпомага с 22.50 до 44.40 евро/брой преживни животни

Ангажиментът на животновъда е 5-годишен. Стадото може да увеличава с до 10% без да се поема нов ангажимент Хуманното отношение към едри и дребни преживни животни ще се подпомага годишно с 22.50 до 44.50 евро/брой според изпълнените от животновъдите условия. Това се вижда от публикуваната за обсъждане проектонаредба за Мярка 14 „Хуманно отношение към животните“ от Програмата за развитие на […]

Read more ›
Утвърдени са 117 хил. лв. за хуманно отношение към свине

Утвърдени са 117 хил. лв. за хуманно отношение към свине

УС на ДФ „Земеделие“ утвърди ресурс в размер на 117 513 лева за свиневъдни ферми. Средствата се отпускат по държавната помощ за доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към свинете за 2017 г. Освен това фондът ще изплати за 2016 г. помощ de minimis за подпомагане на земеделски стопани-животновъди, които не са получили подкрепа по схемите за обвързано подпомагане за крави […]

Read more ›