Post Tagged with: "хуманно отношение"

168 животновъди получиха субсидии за хуманно отношение

168 животновъди получиха субсидии за хуманно отношение

ДФ „Земеделие“ преведе над 1,5 млн. лева ( 1 520 710 лв.) на 168 земеделски стопани, кандидатствали по мярка 14 „Хуманно отношение към животните“ от ПРСР 2014-2020 г. Общо 611 фермери подадоха документи за подпомагане по мярката. Финансовата помощ на останалите кандидати ще се изплаща поетапно след приключване на всички проверки, които продължават и в момента. Мярка 14 има за цел да […]

Read more ›
Промените в Наредба 4 за хуманно отношение към животните влизат в сила от днес

Промените в Наредба 4 за хуманно отношение към животните влизат в сила от днес

Необходимата площ за крави и биволици е намалена наполовина. Документите на нови кандидати ще се приемат под условие, че има достатъчно средства по мярката Промените в Наредба 4 за хуманно отношение към животните влизат в сила от 9 октомври 2018 г. с обнародването им в днешния 83-ти брой на „Държавен вестник“. Измененията в наредбата ще намалят изискванията за площ за […]

Read more ›
Бюджетът по мярка 14 за хуманно отношение може да не стигне за нови кандидати

Бюджетът по мярка 14 за хуманно отношение може да не стигне за нови кандидати

МЗХГ предлага съществени изменения в наредба 4 от 2017 г.  Промени в Наредба 4 за хуманно отношение към животните от 2017 г. предлага Министерството на земеделието, храните и горите.   По настояване на ДФ „Земеделие“ се вписват разпоредби, които да предвидят хипотезата за ограничени финансови средства или недостиг по мярката. С други думи, при одобрение на нови кандидати ще има забележка, […]

Read more ›
Хуманното отношение към свине ще бъде подпомогнато с 30 млн. лв.

Хуманното отношение към свине ще бъде подпомогнато с 30 млн. лв.

Финансов ресурс в размер на 30 млн. лева е осигурен за „Помощ за реализирането на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към свинете“ за 2018 г. Изплащането на средствата по схемата ще се извършва годишно еднократно или на траншове в зависимост от категорията животни, реши Управителният съвет на ДФ „Земеделие“. С Решение на Европейската комисия от 27.07.2017 г. е одобрена схемата […]

Read more ›
Птицевъдите имат 6 дни от днес да кандидатстват за хуманно отношение

Птицевъдите имат 6 дни от днес да кандидатстват за хуманно отношение

От днес, 13 март, до 20 март птицевъдите могат да кандидатстват за подпомагане по 4 мерки от схемата за хуманно отношение. Бюджетът за 2018 г. е 34 560 000 лева. Допустими за подпомагане са стопанствата с кокошки – носачки (от 16-та до 78-ма седмица); родители от кокошия вид (от 18- та до 60-та седмица); бройлери един оборот; пуйки за угояване; гъски; […]

Read more ›