Post Tagged with: "хуманно отношение"

Животновъдни организации предлагат летвата за М14 „Хуманно отношение“ да се вдигне

Животновъдни организации предлагат летвата за М14 „Хуманно отношение“ да се вдигне

Две животновъдни организации предлагат на аграрното министерство няколко допълнителни условия за получаване на субсидии по сегашната мярка (М) 14 „Хуманно отношение към животните“ през следващия програмен период. Двете организации са Национална овцевъдна и косзевъдна асоциация (НОКА) и Национален съюз на говедовъдите в България (НСГБ) и очевидно са били поканени да предложат допълващи критерии. На осмото заседание на Тематичната работна рупа […]

Read more ›
Увеличават се субсидиите за хуманно отношение към дребни и едри преживни животни

Увеличават се субсидиите за хуманно отношение към дребни и едри преживни животни

По-високи компенсаторни плашания ще има за стопаните на едри и дребни преживни животни, които ги отглеждат с хуманно отношение. Това се вижда от предложения проект за промени в Наредба № 4 от 2017 г. за прилагане на мярка 14 „Хуманно отношение към животните“ от ПРСР. Преизчисляването на ставките се позовава на извършен анализ на плащанията по мярката на база съпоставка на […]

Read more ›
От днес до 22 февруари птицевъди и свиневъди заявяват помощ за хуманно отношение

От днес до 22 февруари птицевъди и свиневъди заявяват помощ за хуманно отношение

Плащането ще е до 22 март От днес, 22 януари 2021 г., в областните дирекции на ДФ „Земеделие“ започва прием на заявления за участие по схемите „Помощ за реализирането на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към свинете и „Помощ за реализирането на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към птиците„. Документи за държавни помощ за хуманно отношение към птиците […]

Read more ›
За хуманно отношение към птици и свине двата сектора ще получат по 35 млн. лв.

За хуманно отношение към птици и свине двата сектора ще получат по 35 млн. лв.

През 2021 г. общо 70 млн. лв. ще получат свиневъдите и птицевъдите по схемите за хуманно отношение, реши на свое заседание днес Управителният съвет (УС) на Държавен фонд „Земеделие“. Одобреният финансов ресурс се разпределя по 35 млн. лв. за всяка от двете схеми – „Помощ за реализирането на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към птиците“ и „Помощ за реализирането […]

Read more ›
Храните от ферми с хуманно отношение към животни ще имат специален, единен за ЕС, етикет

Храните от ферми с хуманно отношение към животни ще имат специален, единен за ЕС, етикет

Земеделските министри от ЕС са се обединили около решението да се въведе единен за ЕС етикет за храни, произведени във ферми с хуманно отношение към животните. Съветът на министрите е  поръчал на ЕК да представи предложение за хармонизиран етикет, който ще се поставя върху продукти, произведени съгласно стандартите за хуманно отношение към животните, по-високи от тези, заложени в законодателството на […]

Read more ›