Post Tagged with: "Център за изследване на демокрацията"

Полша, Румъния и Италия са водещи в измамите със средства от земеделските фондове

Полша, Румъния и Италия са водещи в измамите със средства от земеделските фондове

Разследванията на Европейската прокуратура, изкуственият интелект, сателитните заснемания и гражданското общество вероятно ще ограничат злоупотребите В публикация „Измами с европейски средства в областта на земеделието: състояние и предизвикателства“ Центърът за изследване на демокрацията (ЦИД) разглежда нередностите и измамите при разпределяне на средствата от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за гарантиране на земеделието, контролните органи и […]

Read more ›