Post Tagged with: "широколентов интернет"

За шест общински кмета широколентовият интернет по мярка 7.3 не е приоритет и изпълнителят няма да го осигури

За шест общински кмета широколентовият интернет по мярка 7.3 не е приоритет и изпълнителят няма да го осигури

Въпрос на Държавна агенция „Електронно управление“ към МЗХГ относно изпълнението на проекта за осигуряване на широколентов интернет в селските райони разкрива непреодолима към момента пречка за всеобхватно прилагане на дейността. За да подготви проекта по подмярка 7.3 от ПРСР, агенцията трябва да разполага с подписана от всеки кмет на селска община декларация, че дейностите по осигуряване на широколентов интернет, съответстват […]

Read more ›
4 месеца ще е отворена мярката за интернет, въпреки че кандидатът е един и се знае от години

4 месеца ще е отворена мярката за интернет, въпреки че кандидатът е един и се знае от години

59 общински територии с „бели зони“ ще получат широколентова мрежа Стартира мярката за изграждане на широколентов интернет в малките населени места по Програмата за развитие на селските райони (2014-2020 г.). Целта е в страната да се постигане 100% покритие за достъп от следващо поколение до бърз интернет. Чрез прилагането на подмярка 7.3 ще се насърчи социалното приобщаване и ще се […]

Read more ›
Повече пари за мярка 12 „Натура 2000″ и широколентов интернет в селските райони утвърди правителството

Повече пари за мярка 12 „Натура 2000″ и широколентов интернет в селските райони утвърди правителството

Увеличават се защитените зони за диви птици. Компенсаторните субсидии по мярка 12 ще се плащат от 1 март Широколентов интернет ще може да бъде изграден в селските райони в максималния му обхват, след като на днешното правителствено заседание бяха осигурени 42 млн. евро за целта. Сумата е част от общо 70 млн. евро, които се прехвърлят между различни мерки по Програмата […]

Read more ›