Post Tagged with: "11"

С три министерски заповеди плащания по мерки 214, 10 и 11 към некоректни фермери могат да бъдат отрязани

С три министерски заповеди плащания по мерки 214, 10 и 11 към некоректни фермери могат да бъдат отрязани

В три проекта на заповеди земеделският министър въвежда за 2017 г. задължението да бъдат спазени нормативни изисквания, за да се извършат плащания по мярка 214 „Агроекологични плащания“ по ПРСР 2007-2013 г, по мярка 10 „Агроекология и климат“ и по мярка 11 „Биологично земеделие“. В докладите към трите заповеди е цитиран съответния член на наредбите за условията и реда за прилагане […]

Read more ›