Post Tagged with: "2015 г."

МЗХГ публикува одобрения доклад за изпълнение на ПРСР през 2015 г.

МЗХГ публикува одобрения доклад за изпълнение на ПРСР през 2015 г.

613 млн. евро са заложени за инвестиции в стопанствата и преработвателните предприятия по мярка 4, 532 млн. евро за услуги и обновяване на селата по мярка 7, 207 млн. за райони с ограничения по мярка 13 Министерството на земеделието, храните и горите публикува одобрения годишен доклад за 2015 г. за изпълнение на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 […]

Read more ›
Произведено е почти 1.5 тона розово масло и над 126 пъти повече лавандулово

Произведено е почти 1.5 тона розово масло и над 126 пъти повече лавандулово

През 2015 г. произведеното у нас розово масло е 1 468 кг, а общото произведено лавандулово масло е над 126 пъти повече – 185 913 кг. Това се посочва в първото проведено наблюдение на земеделското министерство за производството на етерични масла в страната. В посочените количества са включени и данни от Националния статистически институт (НСИ) за 3 (три) предприятия, уточнява докладът. За […]

Read more ›
България се е стопила за година с още близо 50 хиляди човека

България се е стопила за година с още близо 50 хиляди човека

За 13 години средната продължителност на живота се е увеличила с 2,6 години и е станала 74,5 Към 31 декември 2015 г. населението на България е 7 153 784 души, което представлява 1,4% от населението на Европейския съюз. В сравнение с 2014 г. то е намаляло с 48 414 души. Подобно на предходните години, това се дължи главно на отрицателния естествен прираст – […]

Read more ›
Почти 195 хил. дка овощни (35% от всички) са пустеели през 2015 г.

Почти 195 хил. дка овощни (35% от всички) са пустеели през 2015 г.

Над половината от новосъздадените млади овощни насаждения са черупкови, 29% – костилкови, 2 на сто – семкови От общо 551 130 дка, засадени с овощни и с ягодоплодни, през 2015 г. нереколтираните градини (с неприбрана реколта) са заемали 194 590 дка. Те представляват 35.3% от всички площи, заети с тези насаждения. Това са данни от Аграрния доклад 2016, който съдържа […]

Read more ›
След седмица започва процедурата за финансовата помощ за горива от 2015 г.

След седмица започва процедурата за финансовата помощ за горива от 2015 г.

След седмица започва прием на заявления по държавната схема „Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство“. Помощта е изразходваните горива през 2015 г. От 17 до 28 октомври 2016 г.  земеделските стопани могат да подават заявленията в Общинските служби по „Земеделие“. От тази година процесът по кандидатстване за помощта е облекчен […]

Read more ›