Post Tagged with: "2016 г."

Печалбата на пловдивските фирми през 2016 г. с ръст от 32% до 1,654 млрд. лв.

Печалбата на пловдивските фирми през 2016 г. с ръст от 32% до 1,654 млрд. лв.

В областта е имало 37 383 предприятия, в които са работели 205 539 лица. Най-голяма загуба са натрупали микро фирмите През 2016 г. в Пловдивска област са функционирали 37 383 нефинансови предприятия, в които са работели 205 539 наети лица или с 4,1% повече спрямо 2015 г. Реализираната добавена стойност е 4 894 млн. лв. и е с 14.1% повече […]

Read more ›
През 2016 г. трайните насаждения заемат едва 2,8% от обработваемата земя

През 2016 г. трайните насаждения заемат едва 2,8% от обработваемата земя

Черупковите видове и малините са с най-големи увеличения, ябълки, круши и лозя са намалели През 2016 г. трайните насаждения – овощни градини, лозя, семейни градини, смесени трайни насаждения и разсадници, заемат 140 966 ха и представляват едва 2.8% от използваната земеделска площ (ИЗП). През миналата година трайните насаждения са се увеличи с 5,6% като цяло. Лозята, които са част от тях, […]

Read more ›
През 2016: Изнесли сме житни за над 1 млрд. евро, най-големият внос е на месо

През 2016: Изнесли сме житни за над 1 млрд. евро, най-големият внос е на месо

През миналата година аграрният ни износ е за 23.5 млрд. евро, а вносът е за 26 млрд. евро През 2016 г. житните са на първо място по финансов обем на аграрния износ на България. На първо място по внос на аграрни стоки са меса и карантии, годни за консумация. Това показва анализът на аграрната търговия на страната през 2016 г., направен […]

Read more ›
Двама владеят близо 500 хил. дка, към 36 хил. земеделци обработват 1.27 млн. дка

Двама владеят близо 500 хил. дка, към 36 хил. земеделци обработват 1.27 млн. дка

Най-много земя се обработва в стопанствата, които са декларирали между 10 хил. и 50 хил. дка В анализ за влиянието на общата селскостопанска политика на ЕС върху българското земеделие Министерството на земеделието, храните и горите посочва в таблици, че през 2016 г. в страната има две стопанства, които обработват над 200 хил. дка земеделски площи и общо 497 452 дка. […]

Read more ›
Близо 1.9 млн. лв. за 100% пропаднали през 2016 г. площи получиха 203 земеделци

Близо 1.9 млн. лв. за 100% пропаднали през 2016 г. площи получиха 203 земеделци

Компенсациите са между 25 и 80 на сто от направените разходи 1 882 709 лева са изплатени като компенсации на 203 земеделци, които разполагат с констативни протоколи за 100% пропаднали площи през 2016 г., съобщиха от ДФ „Земеделие“. Средствата са отпуснати по Схемата за държавна помощ за компенсиране на загуби на земеделски стопани за напълно пропаднали площи в резултат на […]

Read more ›