Post Tagged with: "2021 г."

Само за 7 години: Всеки четвърти фермер е излязъл от бизнеса

Само за 7 години: Всеки четвърти фермер е излязъл от бизнеса

През 2021 г. стойността на брутната продукция на растениевъдството е 8,08 млрд. лв., на животновъдството е 1,93 млрд. лв. За седем години броят на земеделските стопани, регистрирани по наредба №3, е намалял с 26 356. През 2015/2016 г. производителите са били 98 303-ма, а през 2021/2022 г. вече са 71 947, което е с 27% по-малко. Това показват някои от […]

Read more ›
НСИ: През 2021 г. стойността на крайната продукция в селското стопанство се увеличи с 37%, а текущите разходи с 26,2%

НСИ: През 2021 г. стойността на крайната продукция в селското стопанство се увеличи с 37%, а текущите разходи с 26,2%

Малко над 800 млн. лв. са инвестирани в техника и сгради През 2021 г. стойността на крайната продукция, произведена в селското стопанство, възлиза на 10 776.2 млн. лв. (по текущи цени), което е с 37.0% повече в сравнение с предходната година. Увеличението е в резултат както на ръст в обемите на произведените количества с 18.0%, така и на увеличението на […]

Read more ›
Средната цена на нивите се увеличи с 14,4% през 2021 г. до 1 192 лв./дка

Средната цена на нивите се увеличи с 14,4% през 2021 г. до 1 192 лв./дка

Най-голям ценови ръст при земята е отчетен в Югозападния район (+ 69%) и в Северозападния (+ 33%) Рентите са се повишили за година средно с 20,5% до 55 лв. През 2021 г. средната цена на сделките с ниви в България достига 1 192 лв. за един декар, което е с 14.4% повече в сравнение с 2020 година, съобщи НСИ. Средната […]

Read more ›
Отчет: През 2021 г. по ПРСР са преведени близо 708 млн. лв., директните плащания са за 1,6 млрд. лв.

Отчет: През 2021 г. по ПРСР са преведени близо 708 млн. лв., директните плащания са за 1,6 млрд. лв.

Министерският съвет одобри Годишния отчет на Държавен фонд „Земеделие“ и Разплащателната агенция за 2021 година. През миналата година са подписани 2499 договора по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014 – 2020 г. Изплатени са 707 801 658 лв. В кампания 2021 по схеми и мерки, администрирани по линия на директни плащания, са приети 99 549 заявления. През 2021 […]

Read more ›
На 101 стопани със 100% пропаднали площи през 2021 г. са изплатени общо 841 хил. лв.

На 101 стопани със 100% пропаднали площи през 2021 г. са изплатени общо 841 хил. лв.

Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) преведе 840 688 лв. по помощта за компенсиране на щетите по земеделските култури, причинени от неблагоприятни климатични условия, които могат да бъдат приравнени на природни бедствия, настъпили през 2021 г. Средства получават 101 земеделски стопани. Приемът по схемата продължи от 3 до 20 май. Помощта се плаща на земеделските производители по-рано от определения краен срок, който изтича […]

Read more ›