Post Tagged with: "2031 г."

Земеделието до 2031 г.: Доходите на фермерите леко ще нарастват, работниците ще намаляват

Земеделието до 2031 г.: Доходите на фермерите леко ще нарастват, работниците ще намаляват

Ще се увеличи производството и консумацията на биологично мляко, плодове и зеленчуци, горските територии ще се разширят Предишната ОСП ще се прилага и след 2022 г. През следващото десетилетие горската площ на ЕС ще продължи да нараства, като признаването на ролята на горите в съхранението на въглерод ще го подкрепя.  Притесненията на потребителите относно околната среда и изменението на климата […]

Read more ›