Post Tagged with: "de minimis"

Кози Боер в Агро Юстина

De minimis за животновъди: 7 лв./крава, 3.73 лв./овца или коза

Към бранша ще се разпределят 7.6 млн. лв.  Животновъдите ще получат държавна помощ de minimis в размер на 7 578 000 лева, реши Управителният съвет на Държавен фонд „Земеделие“ на свое редовно заседание. Минималната помощ de minimis се предоставя на регистрирани по Наредба 3 от 1999 г. стопани, които отглеждат млечни и месодайни крави, биволици, овце-майки и кози-майки. Размерът на индивидуалната помощ […]

Read more ›
Над 3 300 пчелари получиха подпомагане по De minimis

Над 3 300 пчелари получиха подпомагане по De minimis

Държавен фонд „Земеделие“ преведе близо 4 милиона лева по схема de minimis за минимална помощ за подкрепа на пчеларите през 2016 г. Индивидуалният размер на подпомагане за едно пчелно семейство е 11 лева. По схемата бяха подадени над 3 300 заявления за подпомагане на близо 386 000 пчелни семейства. Финансовата помощ е предназначена за физически лица, еднолични търговци, юридически лица […]

Read more ›
Смолянски овцевъди създадоха ново сдружение

Животновъдите кандидатстват от 11 октомври и по De minimis

От днес, 11 октомври, животновъдите кандидатстват и за националната помощ по схемата De minimis. Бюджетът по нея е 13 130 979 лв., докато този за извънредната подкрепа от ЕС, за която се кандидатства от днес до 21 октомври, е 11 343 800 лв. Така общата сума, която браншът ще получи е близо 24.5 млн. лв.   По De minimis помощта за животновъдите е […]

Read more ›
3 381 пчелари ще получат по 11 лв. на семейство

3 381 пчелари ще получат по 11 лв. на семейство

За помощта по de minimis са кандидатствали по-малък брой стопани от очакваните Одобрените кандидати за минимална помощ de minimis за подкрепа на пчеларите през 2016 г. ще получат финансиране в размер до 11 лева на пчелно семейство в рамките на утвърдения за годината бюджет. Това реши на свое заседание Управителният съвет на ДФ „Земеделие“. Общият бюджет по схемата за тази […]

Read more ›
От 11 октомври заявления за De minimis – 25 лв./крава, 6 лв./овце-майки

От 11 октомври заявления за De minimis – 25 лв./крава, 6 лв./овце-майки

Помощта е за до 200 крави/биволи и до 500 овце/кози във ферма, за регистрирани земеделски производители, които са бенефициенти и по обвързаните плащания, и стопанисват до 10 дка/глава пасища От 11 до 21 октомври животновъдите могат да подадат заявления в областните дирекции на Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) за получаване на държавна помощ De minimis. Общия бюджет за бранша е 13 130 979 лева. Решението […]

Read more ›