Списък на застрашените от изчезване местни сортове

Списък на застрашените от изчезване местни сортове, които се подпомагат по мярка 10 „Агроекология и климат“:
Вид култура Сорт
Домати (Solanum lycopersicum L.) Марти
Топаз
Стела
Миляна
Яна
Соларис
Капри
Триумф
Невен
Идеал
Пипер (Capsicum. annuum L.) Златен медал 7
Капия 1300
Капия УВ (Вертус)
Марица
Софийска капия
Хебър
Шипка сладка
Букетен
Букетен 50
Ивайловска капия
Албена
Български ратунд
Бял калинков
Бяла шипка
Гороглед 6
Джулюнска шипка 1021
Калинков 800/7
Кози рога
Куртовска капия 1619
Новоселска капия 379
Рибки
Сиврия 600
Черешки
Чорбаджийски
Краставици(Cucumis sativus L.)  Вихра
Гергана
Девора
Ида
Краставици(Cucumis sativus L.) Ирен
Калиопа
Лора
Мидори
Мирей
Бистренски
Старозагорски ланги
Победа
Главесто зеле (Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Балкан
Пазарджишко червено
Марица 48/5
Бесапара
Пазарджишко подобрено 16
Кьосе 17
Градински грах (Pisum sativum L.) Вятово
Искър
Градински грах (Pisum sativum L.) Мира
Пловдивска перла
Пулпудева
Успех 72
Прометей
Маргарит – (№ 907)
Деница
Зорница
Градински фасул (Phaseolus vulgaris L.) Никос
Ореол
Перун
Тракийски
Старозагорски чер
Мастилен 11б
Лястовичи
Лук (Allium cepa L.) Конкурент
Тримонциум
Юбилей 50
Лясковски 58
Мелник
Испански 482
Асеновградска каба 5
Праз (Allium porrum L.) Старозагорски 72
Чесън (Allium sativum L.) Зимен 14
Картофи (Solanum tuberosum L.) Иверце
Надежда 25
Тиква (Cucurbita moschata L.) Мускатна 51 – 17
Пловдивска 48/4
Тиквички (Cucurbita pepo var. Giromontia L.) Горооряховска 1
Изобилна
Янтра
Дини (Citrullus lanatus L.) Мраморна 17
Дини (Citrullus lanatus L.) Зараевски
Божура
Портокалка
Пъпеш (Cucumis melo L.) Хибрид 1
Хибрид 15
Видински коравци
Медена роса
Кратуна (Lagenaria siceraria L.) Местна популация
Луфа (Luffa cylindrica L.) Местна популация
Бакла (Vicia faba) Местна форма с. Марково
Местна форма от Севлиевска област
Череша (Prunus avium L.) 11 май
Черна едра
Кукленска белица
Черна конявска
Победа
Българска хрущялка
Кюстендилска хрущялка
Мизия
Бобошевска черна едра
Бобошевска обикновена
Ръждавичка белвица
Переста белвица
Ябълка (Malus sp.) Червената ябълка Маришница
Бялата ябълка
Лимонка
Моята ябълка
Петровка
Кожеста ренета
Жълт Белфльор
Стефанка
Айвания
Карастоянка
Кандиле
Скринянка
Будинка
Кичовка
Кантарка
Влашка
Циганка
Лимонка
Айвания
Обикновена петровка
Слива (Prumus domestica) Форма кюстендилска Власковско
Форма кюстендилска 1/18
Кюстендилска М
Форма 1 от групата на Тетевянката
Слива (Prumus domestica) Форма 2 от групата на Тетевянката
Караджейка форма Т-К
Едроплодна кюстендилска
Балева слива
Ранна синя слива
Едра трънкослива
Кюстендилска синя слива
Изобилие
Джанка (Prunus cerasifera) Жълта джанка
Червена джанка
Сорт 4
Айдемирска
Дюля (Cydonia oblonga) Пазарджишка ябълковидна
Круша (Pyrus disambiguation) Бояджиева
Стамболка
Водник
Зимна масловка
Праскова (Prunus persica) Юлска едра
Сливенска компотна
Мало Конаре
Тунджа 1
Петричка
Пловдив 2
Кайсия (Prunus armeniaca) Дряновска късна 2
Албена
Роксана
Късна ряховска
Боряна
Силистренска компотна
Алеко паша
Ранна силистренска
Дряновска късна 2
Силистренска късна
Източна
Филипопол
Късна дряновска
Фестивална
Силистра 252
Бадем (Prunus dulcis) Поморие
Аспарух
Юбилей
Старт
Несебър
Августовски
Бадем (Prunus dulcis) Черноморец
Смокиня (Ficus carica) Ахтополска 17
Мичуринска 19
Бяла маслодайна роза (Rosa alba) Популация
Лавандула (Lavandula. oficinalis) Карлово
Хемус
Дружба
Хебър
Лоза (Vitis vinifera L.) Боя
Виненка
Гарван
Зарчин
Зейнел бял
Зейнел розов
Керацуда
Кехлибар
Кокорко
Крави цици
Лисича опашка бяла
Лисича опашка червена
Орлови нокти
Орлови нокти черни
Пармак червен
Пехливан
Разакия бяла
Разакия пембена
Разакия с едно семе
Разакия черна
Разакия черна с точици
Разакия миризлива
Риби мехур
Фоча
Чауш
Шевка
Букет
Ягода (Fragaria L.) София
Красавица
Биляна
Малина (Rubus. Idaeus) Ралица
Есенна позлата
Блатно кокиче (Leucojum L.) Снежинка
Мента (Mentha piperita) Местна популация
Невен (Calendula officinalis) Местна популация

Условия за допустимост (за финансиране) по мярка 10 „Агроекология и климат“:

 • Бенефициентите кандидатстващи по направлението, трябва да са регистрирани в ИСАК;
 • Минималната площ за участие по направлението е 0,1 ха;
 • Максимално допустимата площ за подпомагане по направлението е 50 ха. на земеделски стопанин
 • Бенефициенти могат да бъдат: земеделски стопани (физически и юридически лица и еднолични търговци) и научни институции;
 • Бенефициентите е необходимо да представят копие от фактура, издадена от лицето, имащо право да сортоподдържа съответния сорт;
 • Бенефициентите е необходимо да представят документ издаден от ИАСАС, с който се потвърждава, че заявеният сорт е застрашен от генетична ерозия и е съществуващ;
 • Бенефициентите трябва да преминат агроекологично обучение с минимална продължителност 18 часа или демонстрационна дейност по мярка 1 „Трансфер на знания и действия по осведомяване“ от ПРСР 2014 – 2020 г. с минимална продължителност 3 дни или да докажат наличие на опит. За опит се признава :
 1. документ за преминато обучение или документ, удостоверяващ наличие на опит по мярка 214 „Агроекологични плащания“ от ПРСР 2007 – 2013 г.;
 2. диплома за средно професионално, висше образование, за образователна и научна степен „доктор“ или научна степен „доктор на науките“, с квалификация земеделие или ветеринарна медицина.

Условия за управление:

 • Земеделските стопани, кандидатстващи за подпомагане трябва да отглеждат застрашени от изчезване местни сортове и  популации растения от посочените в Списък на застрашените от изчезване местни сортове и  популации  растения Приложение 8 към Наредба № 7 от 24.02.2015 г. за прилагане на мярка 10 „Агроекология и климат“ от ПРСР 2014-2020.
 • Бенефициентите по направлението поемат ангажимент да водят дневник (регистър) на стопанството за всички земеделски дейности, извършвани в земеделските земи, предмет на поетото 5 годишно задължение.

Размер на годишното плащане:

Подпомагането се предоставя под формата на годишни плащания на хектар земеделска площ:

 • Полски култури –223,95 евро/ха;
 • Трайни насаждения –787,39 евро/ха;
 • Зеленчуци – 429,48 евро/ха;
 • Ароматно-медицински култури – 536,86 евро/ха.