Сезонно наетите работници трябва да се осигуряват сами след изтичане на договорите

НАП в ПловдивСезонно наетите работници в земеделието и туризма следва да плащат сами осигуровките за здраве, ако след изтичане на договорите им не започнат друга работа или се регистрират на трудовата борса без право на обезщетение, напомнят от НАП.

За да ползват безплатните услуги на Националната здравноосигурителна каса, лицата, за които възникне задължение да се осигуряват за своя сметка, трябва редовно да се внасят здравните си осигуровки и да подадат еднократно декларация Образец 7 в офисите на НАП по местоживеене.

Декларация Образец 7 се подава задължително преди внасянето на средствата за здраве. Това трябва да стане до 25-то число на месеца, следващ месеца, в който е възникнало задължението за едно лице да се осигурява за своя сметка. Например, ако задължението е възникнало през септември, декларацията се подава до 25-ти октомври. В същия срок се заплаща и здравната осигуровка. И през тази година нейният минимален размер е 16,80 лв.

Справка за дължимите здравноосигурителни вноски и лихви към тях може да се прави на място в офисите на НАП по постоянен адрес, на интернет страницата на приходната агенция на адрес www.nap.bg чрез услугата „Здравноосигурителен калкулатор“ или на информационния телефон 0700 18 700 на цената на градски разговор.

 

 

Leave a Comment