Над 200 са се обзавели с BMW, яхти и хеликоптер с европари по ПРСР

Кандидатите по мерки 311 и 312 са посочили, че луксозните возила са им необходими за развиване на туристическа дейност

Над 200 проекта по мерките 311 и 312 от Програмата за развитие на селските райони са подадени за закупуване на

BMW-X5 - идеално за туризъм

BMW-X5 – идеално за туризъм

луксозни автомобили, яхти и дори един хеликоптер. Тези мерки бяха отворени през май тази година и общият брой кандидати по тях е бил 1200. Мерките са за  „Разнообразяване към неземеделски дейности“ и „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия“ . Мераклиите за скъпи возила са посочили, че ще развиват туристическа дейност, разкрива проучване на „Капитал дейли“.

В много от случаите инвестицията в транспортни средства е описана като предоставяне на услуга за селски туризъм – за посещения на забележителности, излети в природата и други. Проектите не включват никаква друга туристическа дейност освен превоза на решилите да отидат на почивка на село туристи. И по двете схеми проекти могат да подават физически лица и фирми, които искат да развиват на територията на селата бизнес извън селското стопанство. В единия случай кандидатите могат да бъдат земеделски производители, търсещи начин да разнообразят дейностите си, а в другия – компании от всички други икономически отрасли.

Сигнал за екзотичните проекти е подал Ивайло Янков, съучредител на Българската асоциация на бенефциентите по европейски програми (БАБЕП). Той твърди, че има над 100 проекта за закупуване на луксозни автомобили като BMW X5, BMW X6, Toyota Land Cruiser, яхти и дори хеликоптер. Повечето от тях са подадени от еднолични търговци и наистина включват покупката на един или два луксозни автомобила.

Според критериите за оценки, заложени от фонд „Земеделие“, туристическите проекти за развитие на неземеделски дейности са приоритетни и получават максималния брой точки – 20. Ивайло Янков смята, че по този начин от класирането ще бъдат изтласкани стойностни проекти, които ще генерират работни места. Затова сдружението вече е подало сигнали по казуса до различни ведомства – фонд „Земеделие“, министерството на земеделието, Министерския съвет.

Инвестицията в автомобили с цел отдаване под наем или организиране на туристически пътувания е допустима според наредбите на земеделското министерство. Проблемът е в това, че има законова възможност някой да получи безвъзмездно до 200 000 евро за покупка на автомобил без да се изисква от него да докаже, че возилото ще се използва именно за туристическа дейност.

Според Янков приоритетното толериране на такива проекти опорочава целите на програмата.

Въпросът е бил разглеждан от икономическото министерство, което е изготвило становище, според което, ако купуването на автомобил е единствената туристическа услуга, заложена в подадения проект, това не трябва да може да се определи като „интегриран селски туризъм“.

В официален отговор до вестника от фонд „Земеделие“ съобщават, че“този тип инвестиции сами по себе си не са свързани просто със закупуване на МПС, а с извършване на конкретна допустима дейност по мерките“. И че „закупуването на автомобил не може да бъде разглеждано самостоятелно, а като част от общ проект, който съдържа много други взаимосвързани дейности и разходи за тях“

Leave a Comment