Мария Габриел отдалечи ГМО от меда

Поленът е съставна част от пчелния мед, реши в свое становище и по предложение на българския евродепутат Европейската комисия по земеделие

Мария ГабриелКомисията по земеделие и развитие на селските райони гласува вчера становището на евродепутата Мария Габриел  от ЕНП/ГЕРБ за изменение на Директива 2001/110/ЕО на Съвета относно меда. То е изключително важно, защото отдалечава отглеждането на генномодифицирани растения от пчелините. Становището гласи накратко, че поленът е естествен съставен елемент на меда.

Защо то е важно?

През 2010 г. немският пчелар Карл Хайнц Баблок води дело за обезщетение от 10 000 евро. Фермерът е повел съдебната битка тъй като медът, който са произвели пчелите му, бил унищожен от властите. Причината е, че в него са открити генетично променени полени, до седем процента. Оказало се, че в близост на пчелина на Баблок  Баварската земеделска служба е провеждала опити с генетично променена царевица, за които фермерът е знаел. Съдът решава, че поленът не е съставна част от меда, а естествена съставка към него и излиза с решение Баблок да бъде овъзмезден заради унищожаването на медната реколтата. (Поленът е цветният прашец, с който пчелите хранят майката и бебетата.)

Основната цел на становището на Мария Габриел е да разясни предложението на Европейската комисия за изменение на Директивата за меда, че поленът е естествен съставен елемент, а не съставка на меда. В становището си Мария Габриел призовава да се обърне внимание на прякото или косвено въздействие върху сектора на пчеларството при изменение на директивата. Преките ефекти са свързани с разходите за тестване и етикетиране на меда, които биха  имали допълнителна тежест за пчеларите. Косвените ефекти са свързани с репутацията на меда като натурален продукт и смесването с дебата за генно-модифицираните организми.

„Медът се счита за здравословен естествен продукт. Ако медът бъде назован „съставка“, потребителите могат да помислят, че поленът е отделен продукт, който се добавя към меда (а случаят не е такъв), което ще накърни репутацията на меда като натурален продукт. Трябват допълнителни стимули за развитие на пчеларството и търсене на възможности за намаляване на административната и техническа тежест”, коментира българският евродепутат.

Приетото в Комисията по земеделие становище ще бъде включено в доклада на  водещата Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните.

Основният дебат по отношение Директивата за меда е дефинирането на полена – като съставна част от меда или като външна съставка. От една страна, Комисията предлага поленът да се дефинира като естествена съставна част на меда. От друга страна е решението на Съда на Европейския съюз по случая „Баблок“, според което поленът е външна съставка на меда.  Въпреки че въпросът изглежда технически, дебатът по тази тема е много чувствителен, тъй като се преплита с темата за ГМО и етикетирането.

 

 

Leave a Comment