пчела върху цвят

пчела върху цъфнал магарешки трън

Leave a Comment