портрет на Трифон Кунев

Портрет на Трифон Кунев, нарисуван от Дечко Узенов

Leave a Comment