Цената на едро на олиото намалява с 0,5% на седмична база

Средната цена на предлагане на рафинирано слънчогледово олио у нас за изминалата седмица са малко под нивата от предходната седмица. Цената намалява с 0,5% на седмична база, до 2,14 лв./литър. Най-ниски стойности са регистрирани в Плевен (1,87 лв./литър), а най-високи – във Варна (2,80 лв./литър). В преобладаващата част от областните центрове се наблюдават разнопосочни ценови изменения спрямо предходния седмичен период, в границите от -3,6% (Смолян) до +4,9% (Велико Търново).

Средната цена на едро на слънчогледовото олио намалява с 0,5% на седмична база

Средната цена на едро на слънчогледовото олио намалява с 0,5% на седмична база

В големите търговски вериги (ГТВ) продуктът се предлага на цени от 2,35 лв./литър (Добрич и Шумен) до 2,74 лв./литър (Бургас). В голяма част от страната цените запазват нивата си от предходната седмица.

В пет области големите супермаркети предлагат олиото на по-ниски цени спрямо предишната седмица – Перник (с 6,2%), Добрич (с 2,1%), Благоевград, Варна и Пловдив (с 2%). В същото време, в други четири области продуктът поскъпва – в София (с 1,6%) и във Враца, Монтана и Разград (с 2%). В резултат, средната цена на дребно на олиото в големите супермаркети се понижава с 0,4% спрямо предходната седмица до 2,57 лв./литър.

Средната цена на дребно на слънчогледовото олио в другите търговки обекти (ДТО) е 2,64 лв./литър, с 0,8% по-ниска спрямо предходния седмичен период. По области, стойностите варират от 2,33 лв./литър (Шумен) до 3,19 лв./литър (Смолян). Седмично намаление на цените на дребно в ДТО в рамките на 0,9 – 6% е регистрирано в пет областни центъра, най-чувствително в Перник.

През изтеклата седмица най–голям марж между цените на едро и на дребно на слънчогледовото олио се отчита в Плевен за големите супермаркети (0,72 лв./литър) и в Смолян за по-малките магазини (1,07 лв./литър). В област Варна цените на дребно на олиото в ГТВ и в ДТО са по-ниски от тези на едро, съответно с 0,31 и 0,41 лв./литър.

Цените на слънчогледовото олио в големите супермаркети са средно с 0,07 лв./литър по-ниски от тези в другите търговски обекти, като тази разлика достига до 0,55 лв./литър в Смолян. В девет области цените на продукта в ДТО са по-ниски от тези в големите супермаркети с между 0,01 и 0,10 лв./литър (Варна).

Leave a Comment