Екоминистерството призовава багерите на дюните в Несебър да не бързат

Фирма „Сле Груп“ ЕООД следва да не стартира строително-монтажни работи в имота си в местност „Кокала“ край Несебър до ново произнасяне на директора на РИОСВ-Бургас по съвместимостта на проекта със защитените зони, се казва в становище на екоминистерството, оповестено днес.

Екоминистерството призовава багерите на дюните в Несебър да не бързат

Екоминистерството призовава багерите на дюните в Несебър да не бързат

Позицията на МОСВ е по повод решение на Административен съд – Бургас, с което падна заповедта на шефа на Югоизточен район на РДНСК за отмяна на строителното разрешение в парцел от 29 дка, намиращи се южно от Несебър по посока Равда. Случаят придоби известност като „Дюнигейт“.

Към настоящия момент няма възможност както да бъде обжалвано решението на Административен съд – Бургас, така и да се отмени разрешението за строеж, издадено на фирмата на 21 декември 2012 г. на главния архитект на община Несебър, се казва в позицията на министерството.

В решението на Административния съд от 14 февруари се посочва, че за имота е издадено и Решение по оценка за съвместимостта на инвестиционно предложение с предмета и целите на опазване на защитени зони от директора на РИОСВ Бургас с дата 19 август 2008 г. Според него «с реализиране на инвестиционното предложение, предмета на опазване в защитена зона BG0000574 „Ахелой-Равда-Несебър” за опазване на дивите птици и за запазване на природните местообитания и дивата флора и фауна няма да бъде значително увреден.» След промяна на ПУП-а има нова екооценка с дата 17 декември 2012 г.

Според МОСВ Административен съд – Бургас не е отчел, че тя отменена с решение на министъра на 25.01.2013 г., както и че е възобновено административното производство по издаването на нова оценка.

Има решение на съда, от него става ясно, че строителното разрешение е издадено по правилата, всеки друг коментар би бил излишен, беше лаконичен днес гл. архитект на община Несебър Валентин Димов. Според него няма пречка фирмата да започне работа след като прати до РДНСК уведомление за откриване на строителна площадка. Специалисти по бранша изразиха мнение, че дори не е необходимо такова уведомление, тъй като това е било направено преди шефа на РДНСК на 4 януари 2013 г. да отмени строителното разрешение.

От екоминистерството очевидно са на друга позиция. Оттам съобщават, че министър Искра Михайлова възлага на директора на РИОСВ-Бургас да инициира и проведе среща на всички заинтересовани страни: Министерство на инвестиционното проектиране, областния управител, Окръжна прокуратура, кмета на община Несебър, РДНСК, възложителя на инвестиционното предложение.

Освен това МОСВ поиска съдействие от министъра на правосъдието за издаване на тълкувателно решение на ВАС по този и подобни казуси с инвестиционни намерения в защитени територии и зони по НАТУРА 2000.

Днес в парцела работници и строителна техника нямаше.

Leave a Comment