ЕВН обяви, че няма да плати на НЕК

Йорг Золфелнер,

Йорг Золфелнер, председател на УС на ЕВН

Днес до края на деня от Националната електрическа компания очакват ЕВН и Енерго-про да изплатят задълженията си. Вчера изтече срокът за ЧЕЗ без да постъпят средства към НЕК от страна на дружеството. Тази сутрин ЕВН България Електроснабдяване изпрати становище до медиите, с което съобщава, че също няма да преведе чаканата от НЕК сума, тъй като „все още има некомпенсирани разходи от НЕК към дружеството, свързани със задължителното изкупуване по закон на енергията от ВЕИ за периода 01.07.2012 г – 31.07.2013 г. “

От ЕВН България Електроснабдяване посочват, че задълженията на НЕК към фирмата са факт, който не се отрича от нито една държавна институция. Именно това дава основание на EВН България Електроснабдяване да реши как да изпълни своите договорни отношения с НЕК: или чрез извършване на плащания, или чрез прихващане на задължения срещу дължими вземания от НЕК.

„С цел отхвърляне на всякакво съмнение, ЕВН България Електроснабдяване няма да извърши исканото от ДКЕВР плащане към НЕК, тъй като вече е заплатила въпросната сума през посочения по-горе период, в изпълнение на законовите си задължения към ВЕИ производители“, се казва в становището.

„Компанията потвърждава своята готовност да участва в конструктивен диалог за намиране на разумно решение при равно третиране на всички участници“, пишат от компанията.

 

 

 

 

 

Leave a Comment