ССА ще се включи в мярката за иновации по новата ПРСР

Няколко института засега са напълно готови да участват в съвместни проекти с бизнеса по мярка 16 доц. Христо Бозуков„Сътрудничество” в новата Програма за развитие на селските райони, съобщи председателят на Селскостопанска академия доц. Христо Бозуков. Осигуреното европейско финансиране по нея е 34.8 млн. евро.

Институтът по тютюна и тютюневите изделия например е готов съвместно с Булгартабак холдинг да участва в различни форми на подпомагане на тютюнопроизводителите, посочи доц. Бозуков. Той има сведение, че и Институтът по растителни генетични ресурси „К. Малков“ в Садово е в преговори с фермери за прилагане на научни иновации.

иновации в земеделието„Селскостопанска академия ежегодно печели поне половината награди за иновации в изложбата Агра в Пловдив. Създаваме нови сортове, технологии и приложения, с които можем да участваме съвместно с агробизнеса за прилагането им“, обясни председателят.

Научните работници, които ще участват в проектите по мярка 16, също ще почувстват финансови стимули за работата си. Това се отнася и за институтите, в които те работят, тъй като ноу-хауто за новите продукти е на научното заведение, поясни доц. Христо Бозуков.

Очаква се мярката за иновации да бъде открита в началото на следващата година. Тя е нова за Европейския съюз и затова Еврокомисията организира четири международни семинари за прилагането ѝ. Първият бе в Чехия в началото на месец май. Субсидиите по тази мярка са 100%.

Leave a Comment