Непознат и опасен вредител по сливата премина Дунав и се преселва на юг

 Осата се храни с костилките преди да се втвърдят и може да унищожи над половината реколта
Проф. Радослав Андреев

Проф. Радослав Андреев

Преди три години производители на сини сливи от района на Силистра пристигат през лятото в Пловдив, за да търсят спешна помощ от специалистите по ентомология в Аграрния университет. Носят и „материал“ със себе си – преждевременно окапали плодове. Хората не знаят какво съсипва реколтата, но следите от него са видими. Насочват ги към проф. д-р Радослав Андреев.

Проф. Андреев заедно с колегите си от Института по овощарство в Пловдив – проф. Христина Кутинкова и доц. Веселин Арнаудов започват да обследват проблема. Виждат в костилките на донесените сливи ларви на непознат вредител – вретеновидно, белезникаво тяло с глава без крака. „Отначало помислихме, че е хоботник, но бързо отхвърлихме това“, припомня си проф. Радослав Андреев. После започнали да търсят в световната ентомологична наука снимки на образци, които приличат на ларвите в костилките на силистренските сливи. Така открили какво е това чудо. Латинското му наименование е Eurytoma schreineriSchr, но за улеснение проф. Андреев го нарича Сливова костилкова оса.

За пет години вредителят се е прехвърлил от Молдова в Румъния, а после е преодолял Дунав и е нападнал градините със сини сливи в област Силистра. Проф. Андреев няма информация докъде костилковата оса е стигнала в преселението си на юг. „Засега се знае, че е в Северна България, но опасността да прехвърли Стара планина е реална, въпреки че Балкана е сериозна бариера“, разсъждава преподавателят.

Борбата със сливовата костилкова оса не е невъзможна, но производителите трябва да знаят, че има такъв неприятел и да третират в правилния момент. Дори и едно пръскане е достатъчно, за да се предотвратят пораженията в градините. В противен случай над половината реколта може да се окаже на земята, а това да предизвика още по-сериозни последици през следващата година.

По данни на агростатистиката към Министерството на земеделието и храните сливите и джанките у нас са върху 58 930 дка (2013 г.) и заемат второ място по площи след черешите сред овощните насаждения. В Пловдивска област сливите се отглеждат върху 15 503 дка (2014 г.) по информация на Областната земеделска дирекция.

Опитът ни да открием допълнително информация до кои територии е достигнал новият вредител чрез Гугъл търсачката, удари на камък. От сливовата костилкова оса няма българска следа в интернет.

Ето и характеристика на неприятеля, чиито автор е проф. Радослав Андреев: 

Разред Ципокрили – Hymenoptera  

Сем. Семеяди – Eurytomidae 

Сливова костилкова оса – Eurytoma schreineriSchr. 

Неприятелят е нов за нашата страна. Установен е за пръв път през 2011 година в района на Силистра. За него е

Възрастно на сливова костилкова оса

Възрастно на сливова костилкова оса

известно, че е разпространен в Молдова, Румъния, Украйна и Русия. Напада най-силно сливата и при висока плътност може да намали добивите с над 50%. Слабо вреди по кайсия, череша и трънкосливка.

Възрастните насекоми са дребни оси (приличат на бадемовия семеяд). Тялото е тъмнокафяво до черно, лъскаво. Крилата са прозрачни със силно редуцирано жилкуване. Антените са броеничести с удебелен връх. Стъпалата са жълто- до светлокафяви.

Мъжките оси са по-дребни с дължина на тялото 4-6 mm. Коремчето им е стълбчесто.

Женските оси са с дължина 7-7,5 mm. Коремчето им е висящо, заострено в задния край, с яйцеполагало.

Яйцето е бяло, бъбрековидно.

Ларва Снимки на Dr. Marius Viorel Roman

Ларва
Снимки на Dr. Marius Viorel Roman

Ларвата е червеобразна, без крака. бяла, слабо извита, заострена в двата края, с ясна сегментация. Има малка, едва забележима, жълто-кафява глава. На дължина достига 7-9 mm.

Какавидата е белезникава, но преди имагиниране потъмнява.

Какавида

Какавида

Сливовата костилкова оса развива едно поколение годишно. Зимува като ларва в костилките на окапалите плодове. През пролетта, когато температурите надвишат 10-12°С (края на март – началото на април) ларвите какавидират. Какавидният стадий продължава две-три седмици до месец.

Имагиниралите възрастни оси в продължение на 3 до 6 часа изгризват малък кръгъл отвор (с диаметър 1-1.5mm) в стената на костилката и излитат. Летежът започва в периода на образуването на завръзите. Осите копулират без допълнително хранене. Те са активни при температура 16-18° С. Яйцеснасянето започва 3-4 денонощия след излитането.

С яйцеполагалото си женските пробиват зелената обвивка и поместват по едно яйце във вътрешността на

Повреден плод през май

Повреден плод през май

плодчетата, до невтвърдената костилка. В мястото на снасяне се наблюдава отделяне на капка смола. При нарастването на плодовете раната зараства и често остава незабележима. Средната плодовитост е 30-40 яйца. Ембрионалното развитие продължава 15-20 дни.

Излюпените ларви се хранят с ядката във вътрешността на костилката. Всички повредени плодове спират да нарастват, променят цвета си от жълто до червено-кафяв, спаружват се, окапват, загниват и след време изсъхват. Масовото окапване започва през юни и продължава през юли.

Изхранването на ларвите продължава около месец, след което те изпадат в диапауза и остават да зимуват.

Борба

Събирането и унищожаването на повредените плодове, намалява плътността на зимуващите ларви и нападението през следващата година.

Химичната борба трябва да се проведе срещу възрастните, преди яйцеснасянето. В градини с по-слабо нападение е достатъчно едно третиране, а в градини с по-силно – две и дори три. Няма официално приет ПИВ и регистрирани препарати. Подходящи са контактни инсектициди от всички групи. Третирането срещу ларвите на плодовите оси (Черна и Жълта) засяга и голяма част от възрастните на Костилковата оса, но летежът на този неприятел продължава и в следващите 2-3 седмици, като изпреварва борбата срещу Сливовия плодов червей и ако има необходимост трябва да се направят самостоятелни пръскания.

Окапали плодове от синя слива през юли

Окапали плодове от синя слива през юли

Ларва във вътрешността на костилка

Ларва във вътрешността на костилка

 

 

 

 

 

Leave a Comment