IGC очаква ръст на потреблението на пшеница в света през 2014/15 година

Автор: Мартин Иванов

Високата цена на твърдата пшеница провокира интерес

В последния си доклад за тази година, публикуван на 27 ноември, експертите от Международния съвет по зърното повишиха прогнозата си за глобалните добиви от пшеница с 1,6 млн. тона до 904,2 млн. тона (+1,7 млн. тона). Това ще доведе до увеличаване на потреблението до 711,5 млн. тона, а глобалният експорт се прогнозира да надмине 150 млн. тона. Прогнозата за реколтата в Европа е увеличена незначително с 0,3 млн. тона, и спрямо 2013/14 година ще е с 12,7 млн. тона по-добра. По отношение на експорта на пшеница Европа се очаква да остане лидер с над 30 млн. тона пшеница, която да предложи на външните пазари.

пшеница, пазарСред най-големите производители на пшеница впечатлява увеличението на прогнозата на IGC за реколтата в Украйна с 0,9 млн. тона до 28,8 млн. тона, докато показателите за другия голям играч в Черноморския регион- Русия се запазват, а за САЩ оценката е коригирана леко надолу.

Междувременно от Организацията на европейските търговци на зърно (COCERAL) прогнозираха, че през следващата 2015 година фермерите в Европа ще засеят по-големи площи с твърда пшеница. В последните години делът и по отношение на общия обем от посевите намаля заради по-високите разходи за нейното отглеждане и по-ниските и добиви в сравнение с меката пшеница. Според COCERALпрез 2014 година посевите с твърда пшеница в страните членки на ЕС са били 2,5 млн. хектара спрямо 2,8 млн. хектара през 2012 година. Сред причините за това, фермерите на Стария континент отново да насочат интереса си към твърдата пшеница е и високата и цена на пазара в момента. Най-големият производител на твърда пшеница е Франция, която по данни на StrategieGrainsможе да увеличи площите си с до 20-30% , след като посевите с тези сортове пшеница в страната през тази година достигнаха 17 годишно дъно.

Оценки за реколтата, потреблението и експорта на пшеница в някои от най-важните производствени региони за 2014/15 г.

регион 2013/14     2014/15    
  реколта потребление експорт реколта потребление експорт
ЕС 156 114,4 32,8 168,7 122,6 30,1
Русия 58,5 34,6 18,5 66 36,1 22,7
Украйна 25,3 11,9 9,5 28,8 12,6 10,3
Казахстан 16,1 6 8,4 14,8 6,9 6,0
САЩ 82,1 34,1 32 75,8 33,1 25,2
в света 881,7 696,7 155,2 904,2 711,5 150,4

Източник: www.igc.net

Още повече царевица

Прогнозата за общите добиви от царевица в света беше повишена с нови 2,9 млн. тона до 1158,2 млн. тона. Ако се оправдае подобна оценка, то реколтата от царевица в света би била с над 42 млн. тона по-добра в сравнение с 2013/14 година. Корекцията на оценката на експертите се дължи най-вече на подобрените очаквания за производството на царевица в Китай, което може да надмине 300 млн. тона. За Европа се прогнозира минимален спад в производството на царевица с 0,5 млн. тона, а за Аржентина оценката е коригирана с 1 млн. тона надолу до 24,6 млн. тона. За Бразилия и Украйна прогнозите на Международния съвет по зърното се запазват на нивото от предходния месец. Очакваното повишение на глобалното потребление спрямо миналата стопанска година ще остави експорта на ниво от почти 113 млн. тона.

Оценки за реколтата, потреблението и експорта на царевица в някои от най-важните производствени региони за 2014/15 г

регион 2013/14     2014/15      
  реколта потребление експорт реколта потребление   експорт
ЕС 85,3 76,3 2,2 86,3 77,1   2,2
Украйна 32,2 9,8 20 32.2 9,8   19,9
Аржентина 22,2 8,2 15 24,6 8,8   14,5
Бразилия 22,2 54,4 19,5 91,4 56,1   20
САШ 375,5 295,4 48,7 397,2 301,8   43
в света 1115 939,3 120,3 1158,2 962,9   112,9

Източник: www.igc.net

Реколта над 266 млн. тона соя от най-големите производители в света

Общата реколта от соя в трите най-големи производители на соя в света – Бразилия, Аржентина и САЩ през 2014/15 година според експертите на IGCможе да се увеличи до 262,8. млн. тона. Сред тях Бразилия ще запази лидерската си позиция по отношение на експорта на тази маслодайна култура, който се очаква да достигне 48,5 млн. тона. По отношение на реколтата от соя в отделните страни производители експертите понижиха минимално с 0,2 млн. тона прогнозата си за аржентинската реколта, докато за лидера в производството в глобален мащаб САЩ се очаква през 2014/15 година производството да надмине 110 млн. тона.

Оценки за реколтата, потреблението и експорта на соя в някои от най-важните производствени региони за 2014/15 г.

регион 2013/14       2014/15    
  реколта потребление   експорт реколта потребление експорт
Аржентина 56,9 41,7   9 60 42,9 9
Бразилия 88,2 40,2   46,6 92,4 42,4 48,5
САШ 97,1 50   44,6 110,4 51,4 46,8
в света 311,8 283   111,1 337,1 297 115,3

Източник: www.igc.net

 

 

Leave a Comment