Добиваме два пъти повече дървесина, отколкото потребяваме

България е единствената държава в ЕС, която не е направила инвентаризация на горите

Автор: Мартин Иванов

незаконна сечВ страната ни се добиват между 7 и 8 млн. куб. метра дървесина  годишно, докато потреблението възлиза на 3 млн. куб. метра. Това съобщиха депутати по време на заседанието на земеделската комисия. За преработвателната индустрия отиват около 1,2 млн. куб. метра, а износът възлиза на едва  700-800 хил. куб. метра.

Депутатите не приеха предложените от Янаки Стоилов и Волен Сидеров законопроекти за промени в Закона за горите. Част от промените предвиждаха поставяне на GPS устройства върху превозните средства, конфискуване в полза на държавата в случай на констатирана незаконна сеч на вещите на нарушителя, послужили за извършване на деянието, и гарантиране на получаването на дърва за огрев от населението.

Според проф. Светла  Бъчварова страната ни е единствената в ЕС, която не е извършила инвентаризация на горските ресурси с които разполага. Причината за това е, че вече три години откакто е приет Закона за горите липсва наредба за извършване на такава инвентаризация. Според зам. министъра на земеделието Георги Костов евентуални промени в Закона на горите не трябва да се случват на парче, а той  се нуждае от цялостни промени. Част от направените предложения заслужава да бъдат обсъдени и евентуално приети, но фундаменталният проблем, който трябва да се реши според него е свързан с достъпа до горските територии.

По отношение на промените свързани с гарантирането на получаване на дървесина от населението, той заяви, че чрез Закона за горите не трябва да се решават проблемите на социално слабите, тъй като със схемата за предлагане на дървесина на преференциални цени се субсидират и лица, и търговски схеми, които не са за социално слаби. По думите му ползването на дървесина на преференциални цени е истински лукс, тъй като в някои от съседните ни страни цените на дървата са двойно по-високи от нашите.

Leave a Comment