Ледолом пречупи 5 хиляди хектара гори в Северозападна България

240 хиляди кубика дърва ще трябва да се разчистят до пролетта на 2016 г., за да започне залесяване, което ще струва 15 млн. лв.

ледоломЛедолом е поразил 5 хиляди хектара гори в Северозападното държавно горско предприятие. Това стана ясно при инспекция с участието на заместник-министъра на земеделието и храните доц. д-р Георги Костов в горски масив над белоградчишкото село Раяновци. Поражения са регистрирани в 7 от 23-те горски стопанства към предприятието – Враца,  Берковица, Говежда, Чипровци, Миджур, Белоградчик и Видин. „Увредените дървета са  пречупени, повалени, а на места дори има изкоренени цели дървета“, заяви зам.-министър Костов.

„Никакви беди тази година не ни пропуснаха”, посочи директорът на предприятието инж. Цвятко Цветков. Той обясни, че обледеняването в началото на декември и след това обилните снеговалежи са довели до ледолом, който е нанесъл повреди на горските насаждения. Горите в района са увредени в различна степен, като пораженията варират от 10%, а на места са засегнали до 90 %. Над 50% от пострадалите насаждения са инвентаризирани, като се очаква тяхното пълно обследване да приключи в края на март, информира инж. Цветков.

За възстановяване на насажденията ще са необходими поне 3-4 години. До пролетта на следващата година падналите и пречупени дървета ще трябва да се почистят. Така ще бъде запазено качеството на дървесината, която ще се получи от тях. Едва след това ще е възможно да се започнат залесителни мероприятия, които ще отнемат 2-3 години, тъй като ще трябва да се предхождат от събиране на подходящи семена и планово създаване на необходимите фиданки. „Освен време, това ще изисква и много средства“, прецени зам.-министър Костов. „За един декар ново насаждение, както и за всички съпътстващи залесителни и отгледни мероприятия ще е необходимо средно по около 1000 лв. Доколкото терените, на които ще трябва да се проведат такива мероприятия са около 1500 ха, то сумата, която ще е необходима е около 15 млн. лв.“, каза зам.-министър Костов.

Той посочи, че част от тези средства ще бъдат предоставени от самото държавно предприятие, но ще бъдат вложени и средства от фонд „Инвестиции”, заложен в бюджета към него. Георги Костов каза, че ще бъдат потърсени възможности и за кандидатстване по мерките за възстановяване на горите, предвидени в Програмата за развитие на селските райони от новия програмен период. „Средствата ще са за дейности по почистване, залесяване и последващото отглеждне на младите култури до създаването на младата гора“, уточни той.

Зам.-министърът смята, че загубите за предприятието, както и за другите държавни предприятия в страната, на чиято територия има пострадали насаждения от ледолом, ще са големи. „Падналата маса, която по предварителни наблюдения се оценява на 240 хиляди куб. м. е ресурс, който трябва да се събере. За да бъде допусната сеч в тези насаждения, ще бъде направен четворен контрол, заяви от своя страна инж. Красимир Каменов, заместник-изпълнителен директор на Изпълнителната агенция по горите.

Пострадали са не само държавни, но и частни, и общински гори. „Част от уврежданията в засегнатите райони са настъпили поради липса на отгледни сечи“, подчерта Костов. Той допълни, че се предвижда от 2016 година да бъде стартирана програма за изкупуване на частни гори от собственици, които нямат възможност да ги стопанисват и да извършват, както стопанска дейност в тях, така и отгледни и възстановителни грижи.

 

Leave a Comment