Прогнозата за глобалните зърнени реколти се повиши с нови 3,3 млн. тона

зърно, USDAВ последния си доклад от 26 февруари експертите от Международния съвет по зърното (IGC) повишиха прогнозата си за световната реколта при зърнените култури с нови 3,3 млн. тона до 2 407,6 млрд. тона. Делът на най-големите страни износители на зърнени култури  в общото производство според тях ще достигне 1 219,1 млрд. тона.

Общи данни за производството експорта и потреблението на зърнени култури

регион 2013/14     2014/15    
  реколта потребление експорт реколта потребление експорт
ЕС 343 274,1 44,5 361,9 283,1 45,4
Русия 96,6 64,5 24,8 107,8 68,2, 26,8
Украйна 67,8 28,4 32,2 71,8 29,9 34,1
Казахстан 20 9 8,8 19,1 9.8 6,5
САЩ 476,9 339,5 86,9 490,8 345,4 77,7
в света 2 337,0 1 934,9 306,8 2 407,6 1 976,1 304,3

Източник: www.igc.net

През този месец експертите на Международния съвет по зърното не дават отделни оценки за реколтата от пшеница в различните страни и региони.

Реколтата от царевица продължава да се увеличава

И през този месец експертите повишиха оценката си за  глобалната реколта от царевица до 1 167,8 млрд. тона, което въпреки че изглежда незначително увеличение спрямо прогнозата им през януари (1 167,0 млрд. т), все пак остава много над постигнатите през предходната година добиви милиард и 115 млн. тона. Потреблението също се очаква да е много високо-974 млн. тона, докато експортът ще е под нивото от 2013/14 година. Прогнозата за добивите от царевица в ЕС е повишена с 0,6 млн. тона до 89,3 млн. тона (85,3 млн. т през 2013/14 г.), от които само 2,5 млн. тона ще отидат за експорт. От IGC повишават минимално оценката си за Аржентина и намаляват тази за бразилската реколта. Прогнозата за добивите от царевица в САЩ са оставени без промяна, и въпреки това местните фермери се очаква да произведат с 20 млн. тона повече царевица в сравнение с 2013/14 стопанска година. При очаквано потребление от над 300 млн. тона износът на царевица от САЩ за текущата стопанска година може да достигне 44,5 млн. тона спрямо 48,7 млн. тона за предходната.

Оценки за реколтата, потреблението и експорта на царевица в някои от най-важните производствени региони за 2014/15 г. .

регион 2013/14     2014/15      
  реколта потребление експорт реколта потребление   експорт
ЕС 85,3 76,3 2,2 89.3 79,6   2,5
Украйна 32,2 9,8 20 31 10,5   18
Аржентина 34,9 8,2 15 32,8 14,4   16,5
Бразилия 90,1 54,4 19,5 91,7 56,1   20
САШ 373 295,4 48,7 393 302,1   44,5
в света 1122,9 947,5 120,3 1167,8 974,4   115

Източник: www.igc.net

Повече соя в Аржентина, по-малко в Бразилия

При соята прави впечатление, значителното повишение на прогнозата за реколтата от тази маслодайна култура в Аржентина- с с 3 млн. тона спрямо януари, и незначителното намаление на оценката за Бразилия с 0,5 млн. тона до 95,7 млн. тона. Въпреки че добивите на двете южноамерикански държави може би ще са по-добри от предходния сезон, САЩ ще си останат лидер в производството на соя със 111,2 млн. тона. Глобалната реколта от соя ще бъде с над 40 млн. тона по-добра спрямо 2013/14 година и по оценки на IGCще достигне до 345 млн. тона, от които 270,9 млн. тона ще произведат най-големите страни износителки на тази маслодайна култура. Така спрямо 2012/13 маркетингова година САЩ, Бразилия и Аржентина могат да повишат общите си добиви с почти 50 млн. тона.

регион 2013/14       2014/15    
  реколта потребление   експорт реколта потребление експорт
Аржентина 56,9 41,7   9 64 44,2 8,3
Бразилия 88,2 40,2   46,6 95,7 43,8 47,5
САШ 97,1 50   44,6 111,2 52,1 48,7
в света 311,8 283   111,1 345 265,6 300,3

Източник: www.igc.net

 

Leave a Comment