Забраниха официално от днес износа на необработена дървесина

Ще изкупуват малките горски имоти, за да комасират държавните гори

Автор: Мартин Иванов

BukСчитано от днес и съгласно решението на парламента министър Десислава Танева е издала заповед за забрана на износа на необработена дървесина. Това съобщи тя по време на кръгла маса посветена на проблемите на горите. „Първите мерки, които взе настоящия кабинет на министерството бяха свързани именно с опазването на горите”, повтори тя пред медиите. Процедурата за въвеждане на електронни билети бе една от тях и по думите и тя вече върви поетапно в съответните горски стопанства. Цената на въвеждането му според министър Танева е в рамките на 20 000 лева.

По време на форума бяха представени промените в основните законодателни актове свързани с управлението на горите. Според заместник министър Костов, целта на предвижданите промени е създаване на едно по-адекватно управление на горите. Част от мерките са свързани с ограничаване на сечта в така наречените малки горски имоти и комасация на държавните гори посредством закупуването на такива територии.

Други от тях са свързани с горите в земеделските земи и създаване на ясен и точен механизъм за това, кои територии ще бъдат използвани като селскостопански площи, и кои ще останат гори. Според министър Костов имало засилен интерес към подобни земеделски територии, които дълго време не са били обработвани, и с течение на времето са са придобили характера на гори.

Както е известно се предвиждат и промени свързани с регламентирането на добива и превоза на дървесина. Промени ще има и в наредбата за сечите, които според експертите са предизвикани от процеса за придържане към едно по-природосъобразно стопанисване на горите и превръщането на една пазарно ориентирана икономика в зелена такава. Сред тях е въвеждането на горна граница от 30% в интензивността на сечите в горите с цел подобряване структурата на горите и повишаване на тяхната устойчивост.

Представителите на различните екологични организации поискаха по-голяма прозрачност при извършването на дейности в горите, докато от средите на специалистите-лесовъди призоваха да не се слагат под общ знаменател всички работещи в горския сектор и да се считат едва ли не за крадци и престъпници.

Leave a Comment