1.5 млн. лв. за производителите на семена с високо качество, които работят с ИАСАС

За схемата се кандидатства от 1 до 30 април пред агенцията по сортоизпитване, апробация и семеконтрол

семепроизводство1.5 млн. лева ще получат производителите на семена с високо качество, които са получили разрешение за дейността си от Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол (ИАСАС). Решение за това е взел УС на ДФ „Земеделие“, съобщиха от фонда. Средствата са по Схемата за насърчаване производството и използването на висококачествени семена и са за малки и средни предприятия в растениевъдството, чиято дейност се субсидира от ИАСАС.

Кандидатстването и договарянето на средствата по Схемата ще продължи от 1 до 30 април 2015 г.  Земеделските стопани, които искат да се възползват от помощта, трябва да подадат заявление и съпътстващи документи в централния офис или в териториалните звена на ИАСАС. Агенцията по сортоизпитване, апробация и семеконтрол от своя страна обобщава постъпилите заявки и изготвя общо заявление към ДФЗ с искане за необходимите средства за текущата календарна година.

Фондът отпуска средствата по Схемата на ИАСАС за извършване на полска инспекция на семепроизводни посеви, издаване на етикети, вземане на проби от партиди семена, предназначени за сертифициране, лабораторен анализ на проби семена по групи култури, извършване на последващ контрол на семената, както и окачествяване на сертифициран и стандартен овощен и лозов посадъчен материал.

Субсидията представлява до 100% от разходите за извършените от ИАСАС услуги. Средствата се изплащат на 3 транша за една календарна година. Първият транш в размер на 50% от помощта се отпуска до 30 май на текущата година. По време на втория се изплащат още до 40% от средствата, съобразно прогнозната заявка от ИАСАС и представения от нея междинен отчет. Тези средства се превеждат на агенцията до 30 октомври. Последното плащане се извършва до 15 декември на настоящата година, след представяне на окончателния отчет.

Средствата по схемата за насърчаване на производството и използването на висококачествени семена са увеличени с половин милион лева спрямо предходните три години. През предходните 2012, 2013 и 2014 г. отпусканият бюджет е усвояван на 99%.

Leave a Comment