Службите за съвети в земеделието отчитат 2015 г.: Консултирахме и обучихме над 30 000

консултант в земеделиетоНад 30 000 земеделски стопани са консултирани и обучени от Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ) през 2015 г., отчитат от държавната институция. Броят консултираните лица от експертите в рамките на основната дейността на службата е 22 605. Общият брой на извършените консултации през годината е 106 441, от които 96 507 са в офисите на НССЗ, а 9 934 съвети и консултантска помощ са предоставени на място в стопанствата на земеделските стопани.

Извън посещенията на регионалните офиси, най-масовите консултации са направени по време на изнесените приемни и обучителни семинари, които националната служба подхвана от март тази година.

Близо 5000 земеделски стопани са консултирани от НССЗ на проведените 1000 изнесени приемни на службата.  По време на приемните всеки фермер получи на място актуална информация и съвети в областта на земеделието и селските райони, включително и за възможностите за финансиране по ПРСР 2014-2020 г., схемите за директни плащания и националните  схеми за подпомагане. Най-много приемни са организирани в областите Сливен, Смолян, Кърджали, Пазарджик и Плевен. Най-голям интерес от страна на земеделските стопани имаше в областите Кърджали, Монтана, София, Ямбол и Благоевград, където са консултирани над 1300 фермери.

На територията на цялата страна през годината са проведени  и 127 информационни дейности.

Leave a Comment