Иновациите в земеделието – новата цел на Европейския парламент

иновации в земеделиетоДва независими един от друг доклада за необходимостта от по-лесен достъп до иновации разглеждат в Комисията по земеделие на Европейския парламент

Членовете на Европейския парламент призоваха ЕС и държавите членки да се стремят да улеснят въвеждането на технологични предимства в стопанствата, каквито са прецизното земеделие, иновативните развъдни методи и интегрирания контрол на вредителите.

Според Комисията по земеделие в ЕП иновациите могат да донесат редица ползи, като понижаване влиянието върху околната среда, успоредно с повишаване на конкурентоспособността и създаване на нови работни места. Мнозинството в комисията (29 срещу 7 гласа) подкрепиха доклада, представен от Холандския представител на Либералите и Демократите (ALDE) – Ян Хуйтема. Докладът цели въвеждането на правила, които ще позволят все повече иновационни методи да станат реалност на територията на ЕС. Той вижда в прецизното земеделие възможността за революция в сектора в Европа, като го направи по-ефективно и използващо все по-малко ресурси.

Опростена и по-гъвкава ОСП

Докладът „Иновации и икономическо развитие в бъдещото Европейското земеделие“ призовава ОСП да бъде опростена и същевременно по-гъвкава, съгласувана с правилата на т.нар. „кръгова икономика“. Европейската комисия е призована да насърчава по-широкото използване на информационните технологии и да стимулира прецизното земеделие. След гласуването на Комисията Хуйтема заяви, че неговата конкретна цел е да покаже на какво е способно земеделието. „Последните иновации биха могли да имат огромно въздействие, но политиките ни са доста остарели и това спъва развитието и обезсърчава фермерите в преследването на по-добри модели на производство. Текстът представя списък от конкретни предложения за премахване на регулаторните  пречки днес, за да се очертае истински конкурентоспособна Европейска политика на земеделие утре.“, казва още той. Докладът е планиран за по-широко гласуване от парламента на 6-ти юни тази година.

Насърчаване на научните изследвания

Междувременно представител на Обединеното Кралство в ЕП, Антиа МакНитр, представи друг независим доклад на тема иновации в земеделието – „Технологични решения за устойчиво земеделие в ЕС“, който в момента се обсъжда от членовете на Комисията по земеделие. Докладът призовава за по-добри европейски правила за устойчивост и насърчаване на инвестициите в научни изследвания. Това би следвало да обърне тенденцията, за която признава ЕП – че земеделският сектор в Европа продължава да изостава от конкурентите си. Документът обръща внимание също и че научните и технологични изследвания не са достатъчно популяризирани и фермерите са неспособни да се възползват от възможностите, които предоставят новите технологии. Затова Антиа МакНитр търси регулаторна рамка, която е предразположена към иновациите.

Към края на миналата година, Европейското партньорство за иновации публикува доклад за прецизното земеделие в ЕС, предлагайки идеи как да се организира събирането на данни и тяхната обработка с цел оптимизиране на въвеждането на нови технологии във фермите. 

Материалът е предоставен от Институт за агростратегии и иновации, част от информационна кампания „Иновациите – винаги на мода!“ 

За кампанията

Информационната кампания „Иновациите – винаги на мода!“ е инициатива на Института за агростратегии и иновации, която показва как в други страни от ЕС се прилагат успешни иновативни решения в селското стопанство. Като част от кампанията се предоставя информация и за най-актуалното от случващото се във връзка с подкрепата за иновациите и иновативните оперативни групи.

 

Leave a Comment