На по-малко от 100 м от гори е забранено паленето на огън

консултативен съвет рибарство, дивеч и гори в ПловдивНа по-малко от 100 метра от горски масиви е забранено паленето на огън, а нарушителите ще се глобяват. Пожароопасният сезон започва от 25 април и продължава до 31 октомври. Това решиха на първото си заседание представители на учредения тази седмица Регионален консултативен съвет по опазване на горите, дивеча и рибата в област Пловдив. Предложението за учредяването на консултативния съвет бе направено от инж. Мирослав Димитров – директор на Регионална дирекция по горите – Пловдив, а първото заседание се състоя под председателството на областния управител Здравко Димитров.

На заседанието беше приет правилник за организацията и дейността на Регионалния консултативен съвет по опазване на горите, дивеча и рибата и бяха обсъдени проблемите, свързани със забраната за риболова, обявяването на предстоящия пожароопасен сезон и мерките, които трябва да бъдат предприети за предотвратяване на пожарите в горските масиви в областта.

Консултативният съвет пеши да бъдат изградени или дооборудвани съществуващите на територията на област Пловдив противопожарни табла.

Началникът на отдел „Рибарство и контрол“ – Пловдив Христомир Копчев заяви, че ще бъдат предприети всички мерки за опазването на рибното богатство. Предстоят проверки по всички водоизточници на територията на Пловдивска област, за да бъдат предотвратени бракониерските набези в сезона на размножаване на рибите, който започна от 15 април.

Следващата редовна сбирка на  Регионален консултативен съвет по опазване на горите, дивеча и рибата – област Пловдив беше насрочена за края на месец септември, малко преди началото на ловния сезон.

 

Leave a Comment