Площите с орехи са се увеличили с 30% за година, №1 са в страната

Най-много са новосъздадените градини с черупкови – 58%, костилковите са 29 на сто, семковите 2%

Само за година площите с орехи са се увеличили с почти 30% и вече две поредни години този овощен вид е №1 в страната. Това показват окончателните данни на агростатистиката за производството на плодове, публикувани вчера. През 2015 г. орехите заемат 13 122 хектара, докато през 2014-а те са били върху 10 103 ха. И ако през 2014 г. насажденията с череши – вторият най-предпочитан овощен вид, са били съизмерими с тези на орехите – 9 055 ха, то през миналата година разликата между двете култури е станала по-осезаема. 47.2 процента от ореховите градини са не са били встъпили в плододаване през 2015 г.

трайни насаждения, овощни 2015 г.

От създадените през стопанската 2014/2015 година нови насаждения 58% са от черупкови видове, 29% са костилкови видове, а семковите заемат едва 2%.

През миналата година в земеделските стопанства са произведени 213 хил. тона плодове или с 26.1% повече в сравнение с 2014 година. Реколтирани са 35.6 хил. хектара с овощни насаждения.

Произведени са 58.4 хил. тона ябълки, 49.4 хил. тона череши, 36.2 хил. тона сливи и джанки, 35.3 хил. тона праскови и нектарини, 14.2 хил. тона кайсии и зарзали и 6.8 хил. тона малини. Производството на череши се е увеличило с 48%, а на сливи – с почти 47%.

Реколтираните площи през 2015 при кайсиите достигат 2.5 хил. ха, като увеличението спрямо 2014 година е с 43%. При сливите и джанките е прибрана продукция от 6.8 хил. ха или увеличението е 40% и при черешите – от 8.1 хил. ха или с 29% повече. Реколтираните площи с ябълки са 4.8 хил. ха, с праскови и нектарини – 3.7 хил. ха, и с малини 1.5 хил ха.

Най-голямо е увеличението на средните добиви през 2015 при малините – със 17% и при черешите – с 15%.

От произведените плодове – реколта’2015, са реализирани 97%. За търговската мрежа са насочени 51%, за преработвателната промишленост – 34% от плодовете, а 5% са за собствена консумация.

Напоявани са 45% от овощните насаждения, като 42% от тях са напоявани чрез инсталации за капково напояване, а 31% – гравитачно. Най-голям е делът на напояваните площи с череши, ябълки, орехи и сливи.

Предпочитаната обработка на почвената повърхност е изораване или окопаване, приложена при 75% от площите с овощни насаждения. Химическо обезтревяване почти не се прилага.

Leave a Comment