Ударна сеитба през декември: За седмица са засети над половин милион декара

Оперативният седмичен доклад на земеделското министерство за периода 1-8 декември 2016 г. показва, че в страната са засети малко над 507 хил. дка с житни и рапица. Така отрицателните стойности за темпа на сеитбата при пшеницата и тритикалето през кампания 2016-а спрямо същия период на 2015 г. станаха положителни. Само при пшеницата новите заети площи са с 407 564 дка повече. При рапицата увеличението е с над 25 хил. дка. Виж сравнителните таблици:

2-2

1-1Според оперативните данни към 08.12.2016 г., предсеитбена подготовка е извършена на 15 046 945 дка, а дълбока оран – на 9 055 140 дка, при съответно 14 721 097 дка и 9 061 407 дка година по-рано. Сеитбата на ръж се движи с малко по-бавен темп спрямо последните данни за 2015 г., като към момента засетите площи са с 2,4% по-малко. По-съществено изоставане се наблюдава при засяването на площите с ечемик – с 19,1%. Засега ръст на засетите площи се отчита при пшеницата (с 0,6%), маслодайната рапица (с 11,1%) и тритикалето (с 11,3%), пише в доклада.

 

Leave a Comment